Reegliraamat

Eesti Sõudeliidu reegliraamat*

I Eesti Sõudeliidu põhikiri
II Eesti Sõudeliidu võistlusreeglid
III Reegliraamatu lisad
Lisa 1 Komisjonid, nõukogud, töögrupid
Lisa 2 Eetikakoodeks
Lisa 3 Manipulatsioonid ja kihlveod
Lisa 4 Sõudestaadion
Lisa 5 Reklaamireeglid
Lisa 6 FISA kvalifikatsioonisüsteem
Lisa 7 Kohtunike litsentsid
Lisa 8 Antidoping
Lisa 9 Eesti sõudevõistluste üldjuhend
Lisa 10 Sõudeliidu sisesõudesarja juhend
Lisa 11 Kodukord
Lisa 12 x
Lisa 13 x
Lisa 14 x
Lisa 15 x
Lisa 16 x
Lisa 17 Parasõudmise klassifikaator

* 12.03.2015 toimunud juhatuse otsusega on kinnitatud Eesti Sõudeliidu reegliraamatu struktuur. Lähtepunktiks on maksimaalne võimalik ühilduvus FISA reegliraamatu struktuuriga. Hetke kehtivad regulatsioonid on lisatud reegliraamatu koosseisu ning on üksikdokumentidena allalaaditavad.