Spordiregulatsioonid

Hartad

Eesti Spordi Harta
Olümpiaharta
Euroopa Spordi Harta
Euroopa spordieetika koodeks

Muud sporti reguleerivad õigusaktid

Eesti spordiseadus
Mittetulundusühingute seadus
Sihtasutuste seadus
Hasartmängumaksu seadus
Eesti Kultuurikapitali seadus
Riikliku statistika seadus
Tulumaksuseadus