2015. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   17. veebr. 2015, 14:45

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:

1) 2015. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud eraldiste antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri 28.01.2015. a käskkiri 1-2/15.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 05/02/2015 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 8/1937-14
4) Sõudeliidu 29/01/2015 juhatuse koosoleku otsus (Loe dokumendi täisteksti SIIT)

Eeltoodust lähtudes on Sõudeliidu juhatus otsustanud, et riigi poolt eraldatud noortespordi toetus summas 51 406€ jaotatakse järgmisel põhimõttel:

20% riigilt saadud summast ehk 10 281€ jääb alaliidule noortekoondise kulude katmiseks ja 80% summast, ehk 41 125€ jaotatakse klubide vahel järgmiselt:

2015 noorteraha

Robert Väli
Eesti Sõudeliit
Peasekretär