2016. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   4. märts 2016, 14:45

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:

1) 2016. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud eraldiste antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri  käskkiri nr 1-2/27 12.02.2016. a.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 02.03.2016 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 7-10/241
4) Sõudeliidu 29/01/2015 juhatuse koosoleku otsus (Loe dokumendi täisteksti SIIT)

Eeltoodust lähtudes on Sõudeliidu juhatus otsustanud, et riigi poolt eraldatud noortespordi toetus summas 22 680 € jaotatakse järgmisel põhimõttel:

20% riigilt saadud summast ehk 4 536€ jääb alaliidule noortekoondise kulude katmiseks ja 80% summast, ehk 18 144 € jaotatakse klubide vahel järgmiselt:

2016 Noorteraha koond 2

Robert Väli
Eesti Sõudeliit
Peasekretär