2016. aasta riikliku toetuse jagamine noortespordile, II jaotus

Eesti Sõudeliit   |   25. mai 2016, 13:45

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse 2. jaotuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:

1) 2016. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud eraldiste antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri  käskkiri nr 1-2/27 12.02.2016. a.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 02.03.2016 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 7-10/241
4) Sõudeliidu 29/01/2015 juhatuse koosoleku otsus (Loe dokumendi täisteksti SIIT)

Tulenevalt sellest, et Kultuuriministeerium eraldas alaliitudele täiendavalt vahendeid, otsustas Sõudeliidu juhatus 2016-02 koosoleku otsusega, et riiklikest toetustest eraldatakse noortespordile kokku 53 680€ jaotatakse järgmisel põhimõttel:

2016 Noortesport 2 jaotus

Jagamise graafik:
2016 Noortesport jagamine

Robert Väli
Eesti Sõudeliit
Peasekretär