2017 FISA erakorralise kongressi kokkuvõte

Robert Väli   |   14. veebr. 2017, 00:30
2017 FISA Extraordinari Congress logo

FISA erakorraline kongress (FISA Extraordinary Congress) on tegelikkuses üsnagi korraline, nimelt kui korralised kongressid toimuvad igal aastal maailmameistrivõistluste ajal või järel, siis erakorralised kongressid toimuvad üldjuhul iga nelja aasta tagant olümpia-aastale järgneval aastal. 

FISA põhikirja (Statutes) ning Võistlusreegleid (Rules of Racing) võib muuta vaid erakorralisel kongressil, reeglite juurde kuuluvaid määrusi (Bye-Laws) võib muuta ka muul ajal.

Nagu 4 aastat tagasi, nii ka nüüd oli kõige suurem diskussioon kergekaalu üle. Nimelt on Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) seisukohal, et kergekaalu paadid tuleks OM programmist eemaldada, kaalukategooriad on ROKi arvates aktsepteeritavad vaid võitlusportides (poks, maadlus, judo, tõstmine jne)

Rida rahvuslike alaliite (eelkõige Taani, Šveits, aga ka Kanada, Austraalia jmt) on kategooriliselt selle vastu, et kergekaalu paadiklassides mingeidki muudatusi toimuks.

Teiseks tähtsaks argumendiks OM-programmi koostamisel on nn sooline võrdsus, st et nii meeste kui ka naiste paadiklassides (istekohtade arvu järgi) oleks osavõtjaid võrdselt. Praegu on suhe 60:40 meeste kasuks.

Omaette küsimus oli/on, et milleks sellise statistilise võrdsuse tagaajamine hea on, sest paraku naissõudjaid lihtsalt on vähem ja pigem kannataks 50:50 suhte puhul mehed, kuid kuna sõudmine on osavõtjate arvu poolest kolmas OM-ala (550 osavõtjat!) siis selleks, et osavõtjate üldarvu ei kärbitaks või vähemalt drastilises ulatuses ei kärbitaks, üritati panna “kirik keset küla” seeläbi, et OM programmist eemaldatakse meeste kergekaalu neljane (LM4-) ning asendatakse naiste üksikaeru neljapaadiga (W4-), see annab meeste ja naiste suhteks 50:50. Samas jääks OM-programmi nii meestel kui naistel üks kergekaalu paat.

Kuna ROK soovib 2020 OM-ks vähendada osavõtjate arvu Rio 11’000-lt  sportlaselt 10’000-le Tokyos, siis kindlasti on ka tugeva surve all sõudmine. Milliseks kujuneb lõplik osavõtjate arv Tokyo OM-l selgub lähitulevikus. Allpool illustreeriv tabel võrdlemaks 2016 olümpia programmis olnud paadiklasse 2020-ks aastaks tehtava ettepanekuga.

2020 Tokyo Rowing proposal

Muus osas jäi kergekaaluga seonduvad reeglid muutmata kuna ettepanekud ei saanud vajalikku 2/3-st häälteenamust.

Lühikokkuvõte muudatustest FISA Põhikirjas ja Võistlusreeglites.

Põhikirjas suuri sisulisi muudatusi ei tehtud, peamiselt piirdus asi sõnastuse korrigeerimisega, paar rohkem silma hakkavat muudatust olid:

  • Rahvusvahelise kategooria kohtuniku litsentsi omava kohtuniku vanuse ülempiir tõsteti 65-lt 70-le, sama vanusepiir kehtis varasemalt kõikidele ülejäänud ametnikele.
  • Komisjonide liikmed võivad ühel ja samal ametipostil töötada maksimaalselt 12 (kaksteist) aastat
  • Kontinentaalsed konföderatsioonid – kui seni haldas Euroopa sõudmist European Rowing Mangement Board, milline oli sisuliselt FISA komisjoni staatuses, siis arvatavasti 2017. aastal formeerub see Euroopa Konföderatsiooniks, nii nagu see on muude kontinentide puhul.
  • FISA tunnustab 5-e kontinenti nagu ka ROK, senise 6 asemel (Ameerika oli jagatud kaheks).

Võistlusreeglites on korrigeerimisi palju kuid olulisemad on:

  • Roolijatel pole enam soolisuse nõuet, st meeste paatkonna roolija võib olla naissoost ja vastupidi. Roolija miinimumkaal on 55 kg, lisaraskust võib kaasa panna max 15 kg.
  • Parasõudjate distants 2000 m (endise 1000m asemel). Eesmärk on paremini integreerida parasõudmist  võistlusprogrammi.
  • Karistused – konkretiseeritud on karistuste nimetusi – nüüdsest on kasutusel „Kollane kaart“ ja „Punane kaart“ varasema lohiseva definitsiooni asemel nagu „Hoiatus, mida inditseeritakse kollase kaardiga“
  • Reklaamireeglid – On lihtsustusi ja sportlastel on riietusel võimalus oma isiklikke sponsoreid reklaamida.
  • Sõudjate kohustused – rangemalt on fikseeritud kohustus sõita omal rajal. Erinevalt varasemast võib paatkonda karistada oma rajalt lahkumise eest ilma eelneva hoiatuseta.
  • Sisesõudmine (Indoor rowing) sai oma regulatsiooni (termin ergometer rowing on asendatud indoor rowing‘uga).

2017 FISA Erakorralisele kongressi ülevaade on leitav SIIN, kongressile esitatud muudatuste ettepanekud on SIIN, seotud lood SIIN