2017.a riikliku noortesporditoetuse jagamine.

Eesti Sõudeliit   |   30. märts 2017, 16:13

(Uuendatud 11.05.2017)
Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:

1) 2017. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri  käskkiri nr 44, 01.02.2017. a.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 02.03.2016 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 7-10/211

Eeltoodust lähtudes on Sõudeliidu juhatus otsustanud, et riigi poolt eraldatud noortespordi toetus summas 20’165 € jaotatakse 100% ulatuses klubide vahel. Loe dokumendi täisteksti SIIT

Robert Väli
Eesti Sõudeliidu peasekretär