2021. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Robert Väli   |   26. märts 2021, 13:27

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra.

Riikliku noortespordi toetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2021. aasta riigieelarve seadus.
2) Kultuuriministri määrus 21.12.2012 nr 12
3) EOK ja Sõudeliidu vahel 16.02.2021 sõlmitud spordiala noortespordi toetuse leping 4-5/2021/64.
4) Sõudeliidu juhatuse otsus 2021-02e, 25.03.2021

Eeltoodud aktide alusel eraldatakse Sõudeliidule riikliku noortespordi toetust summas 49 042€. Tulenevalt seadusest on alaliit kohustatud vähemalt 75% toetussummast jagama noortespordiga tegelevate klubide vahel ja 25% on õigus jätta alaliidu käsutusse koondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Sõudeliidu juhatuse otsustega on läbi aegade vastav proportsioon olnud 80:20.

Seega 2021. aasta toetusest 80% ehk 39 234€ jaotatakse klubide vahel ning 20% ehk 9 808€ jääb alaliidu käsutusse.
Noortespordi toetus laekub kahes osas – märtsis 60% ja maikuus 40%

Dokumendi täisteksti on leitav SIIT