2022. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   8. veebr. 2022, 16:31

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra.

Riikliku noortespordi toetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2022. aasta riigieelarve seadus.
2) Kultuuriministri määrus 21.12.2012 nr 12
3) EOK ja Sõudeliidu vahel 27.01.2022 sõlmitud spordiala noortespordi toetuse leping 4-5/2022/64.
4) Sõudeliidu juhatuse otsus 2022-01, 27.01.2022

Eeltoodud aktide alusel eraldatakse Sõudeliidule riikliku noortespordi toetust summas 47 990€. Tulenevalt seadusest on alaliit kohustatud vähemalt 75% toetussummast jagama noortespordiga tegelevate klubide vahel ja 25% on õigus jätta alaliidu käsutusse koondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Sõudeliidu juhatuse otsustega on läbi aegade vastav proportsioon olnud 80:20.

Seega 2022. aasta toetusest 80% ehk 38 392€ jaotatakse klubide vahel ning 20% ehk 9 598€ jääb alaliidu käsutusse.
Noortespordi toetus laekub kahes osas – märtsis 60% ja maikuus 40%

Dokumendi täisteksti on leitav SIIT