Aidu veespordikeskuse projekt sai FISA tunnustuse

Robert Väli   |   25. juuni 2019, 20:54

Täna, 25. juunil 2019 saabus Sihtasutusele Aidu Veespordikeskus (Aidu VSK) kinnitus Maailma Sõudeliidust (FISA), et Aidu VSK poolt esitatud sõudestaadioni projektdokumentatsioon on läbinud tehnilise ekspertiisi ning vastab täies ulatuses kõikidele FISA poolt kehtestatud nõuetele.
Kuna FISA nõuded sõudestaadionitele on kooskõlas Rahvusvahelise Aerutamisföderatsiooni (ICF) nõuetega, siis on ühtlasi täidetud ka ICFi nõudmised.

Projektdokumentatsioon on väga mahukas, lisaks tavapärastele arhitektuurse ja eriosade projektidele peab olema läbi töötatud kogu tiitlivõistuste aegne logistika.
Arhitektuurse osa peatöövõtja oli Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, infrastruktuuriosa põhiprojekti koostas Eesti Veeprojekt OÜ.

Aidu veespordikeskuse tegevus ja teenuste ring saab olema oluliselt laiem kui vaid sõudmise ja aerutamisega seonduv kuid tööde mahult nõuavad olümpialad suurimat panust ning kõige keerukam oli just sõudmisega seonduva osa projekteerimine. Piltlikult öeldes: aerutamisega eraldi tegeleda ei tulnud kuna sinna kuhu mahuvad ära sõudjad, mahuvad aerutajad ära nii kui nii.

Käesolevaks hetkeks on kõik Aidu sõudekanaliga seotud projekteerimistööd lõpetatud ja menetlemisel on ehitushanked.
2017. aastal sai Aidu VSK positiivse otsuse EAS-lt ning sellest lähtudes on ehitustööde lõpetamise tähtaeg 30. november 2020. Nimetet etapp sisaldab nn albano-süsteemi (poidega eraldatud rajad), finišitorni, adminkeskust jpm infrastruktuuri elemente.

Vaata ka: 
– EESTI 100 AARET | Aidu karjäär — üks omanäolisemaid tehismaastikke meie maal, millel on põnev ajalugu ja veel põnevam tulevik
– Maailma Sõudeliidu president (2013): Aidu kanal sobiks ka maailmameistrivõistlusteks
Jüri Jaanson toetab Veespordikeskuse ehitamist Ida-Virumaale
– Reporter: Aidu veespordikeskus hakkab tuntust koguma!
– Google Maps

Vaade tulevasel finišitornile ja adminkeskusele. Foto: Arhitektuuribüroo Pluss