Ametlik: Euroopa Sõudmise Konföderatsioon asutatud!

Robert Väli   |   25. nov. 2018, 14:00

22. november 2018 on märgilise tähendusega Euroopa sõudmise ajaloos – asutati Euroopa Sõudmise Konföderatsioon (European Rowing Confederation – ERC).

Asjaolu, et Euroopas puudus kontinendiülene katusorganisatsioon võib paljudele tunduda üllatusena kuid nii see siiani oli – kontinentaalse katusorganisatsiooni rolli täitis Maailma Sõudeliit (FISA), mille struktuuris tegutses aastast 2006 komisjoni staatuses European Rowing Management Board (ERMB).

Tõsi, FISA asutati viie Euroopa riigi poolt 1892 (olles seega maailma vanim spordialaliit) ja mõnda aega oligi ta pigem vaid euroopaülene katusorganisatsioon – FISA korraldas alates 1893-1973 Euroopa (lahtisi) meistrivõistlusi. Alates 1962 oli hakatud korraldama maailmameistrivõistlusi, millised toimusid iga 4 aasta tagant, 1973. aastal otsustati, et alates 1974 toimuvad MM-d igal aastal (va olümpia-aastal)  ning EM-i enam ei korraldata. 

2005. aastal tõstsid 4 FISA liikmesliitu üles ettepaneku, taastada Euroopa meistrivõistlused ja asutada EM-i manageerimiseks Euroopa Sõudeföderatsioon.
2006. aastal kogunes initsiatiivgrupp (ca 10 riiki), kuhu oli kutsutud ka Eesti esindaja, asutamaks Euroopa Sõudmise Konföderatsiooni kuid see ei leidnud FISA poolt heakskiitu ega saanud laiemat tuge kuid sellel algatusel oli niipalju mõju, et FISA otsustas oma koosseisus moodustada ERMB ning taastada Euroopa meistrivõistlused alates 2007. aastast.
Alates 2016-st aastast tõsteti kontinentaalse katusorganisatsiooni teema uuesti üles ning nii jõuti 3 päeva tagasi Euroopa Sõudmise Konföderatsiooni moodustamiseni.

Esialgu täidab tegevjuhtimise rolli endiselt ERMB kuid pisitasa arendatakse välja Euroopa oma struktuur ja võetakse kontinentaalne juhtimine FISAlt üle. ERMB juhatus on nüüdsest ERC juhatus.

Üks oluline muudatus võrreldes varasemaga on juba toimunud – Tokyo 2020 olümpiale saab kvalifitseeruda ka EMi kaudu: M1x  – 3 paati, W1x – 3 paati, LM2x – 2 paati, LW2x – 2 paati.

Siiani oli Euroopa ainus kontinent, millel puudus OM-le kvalifitseerumise võimalus läbi kontinendi meistrivõistluste.