Eesti Sõudeliit kuulutab välja tasemekoolituse

Eesti Sõudeliit   |   15. okt. 2018, 18:11

Eesti Sõudeliit kuulutab välja tasemekoolituse III – V taseme sõudetreeneritele.  

Koolituse läbiviija: MTÜ Terviselabor, Eesti Sõudeliit MTÜ

Kuulajad:
Eesti sõudetreenerid, sportlased, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad ja sportlased kes soovivad jätkata tööd sõudetreenerina.
Eesmärgid:
1. Sõudetreener on teadlik sõudmise üldisest arengust ja valdab terminoloogiat;
2. Sõudetreener oskab komplekteerida noorte treeningurühma ja läbi viia noorsportlaste treeningut ja valmistuda ette võistlusteks
3. Sõudetreener tunneb kehaliste võimete arendamise põhireegleid.
Koolituse maht: 60 tundi (40 auditoorset tundi + 20 iseseisva töö tundi) + 10 tundi (5. aste)
Koolituse aeg:    27.10. – 16.12.2018
Koolituse hind:   300 (kolmsada) €

Täiendav info ja registreerimine: priit.purge ( ät ) ut.ee, tel: 5836 3080

Koolituse kava:

Laupäev 27. oktoober 2018 10.00-17.00 Tartu
1. Sissejuhatus kursusesse
2. Treeningu põhiprintsiibid
3. Sõudmise füsioloogiline iseloomustus
4. Treeningu planeerimine ja arveldus

Pühapäev 11. november 2018 10.00-17.00
1. 1.sessiooni koduse töö analüüs
2. Sõudjate antropomeetrilised iseärasused
3. Sõudetehnika ja varustuse areng ja ajalugu
4. Sõudetehnika põhitõed

Laupäev 17. november 2018 10.00-17.00
1. 2. sessiooni koduse töö analüüs
2. Vastupidavustreening
3. Jõutreening
4. Treeningu monitooring

Laupäev 1. detsember 2018 10.00-17.00
1. Spordiorganisatsioon
2. Rahvusvahelised võistlusreeglid ja muutused 2018 aastal
3. Eesti võistlusreeglid ja muutused 2018 aastal
4. Sõudevõistluste korraldamine

Pühapäev 2. detsember 2018 10.00-15.00
ESL Täiendkoolitus (5 tase)

Pühapäev 16. detsember 10.00-17.00
1. Lõputööde kaitsmine
2. ARVESTUS
3. Lõpetamine