EOK alustab spordijuhtimise kursusega

Robert Väli   |   5. aug. 2021, 19:02

EOK alustab septembrikuus juba kuuendat korda toimuva Spordijuhtimise kursusega.

Eesti Olümpiakomitee käivitas spetsiaalselt spordiorganisatsioonidele suunatud spordijuhtide kursuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfondi toel 2014. aastal.

Rahvusvaheliselt tunnustatud õpikule MOSO (Managing Olympic Sport Organisations) baseeruva kursuse üldine eesmärk on tõsta spordijuhtimise taset ning anda osalejatele vajalikud teadmised, oskused ning kompetentsid igapäevaseks spordiorganisatsiooni juhtimiseks.

Kursuse aluseks oleva õpiku on eesti keelde tõlkinud Joe Noormets, teemad on järgnevad:

  1. Spordiorganisatsioon
  2. Strateegiline juhtimine
  3. Finantsjuhtimine
  4. Inimressursside juhtimine
  5. Sporditurundus
  6. Spordiürituste korraldamine

Õpikus etteantud kindla struktuuriga materjali mugandavad praktikutest koolitajad Eesti konteksti ning osavõtjate vajadustele vastavaks. Kasutatakse aktiivset õppemeetodit, kus tõde selgub peale lühikest teoreetilist käsitlust rühmatöödes ning osalejate ja koolitajate vahelistes diskussioonides. Kursus on suunatud suuremate spordiorganisatsioonide juhtidele. 

Kursuse maht on 15 seminaripäeva, mis on jagatud seitsmeks sessiooniks. Samapalju on ka iseseisva töö päevi. vt AJAKAVA ja REGISTREERIMISVORM. Registreerimise tähtaeg on 01.september 2021.

Õppetöö kulud tasub Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfond, omaosaluseks on 200 eurot (sh km). 

Kursuse läbija saab lisaks omandatud teadmistele, vahetatud kogemustele ning suhtevõrgustiku laiendusele ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt väljastatud diplomi. Eesti sõudeliidust on kursustel osalenud:
2014-2015 Robert Väli
2016-2017 Priit Purge
2018-2019 Rait Merisaar ja Kaisa Pajusalu
*
Lisainformatsioon programmijuhilt:
Jüri Järv, jyri@jjc.ee, +372 501 8003