EOK ja HTM annavad teada: tippsportlastele mõeldud stipendiumikonkurss hariduse omandamiseks

Vahur Mäe, toimetaja   |   30. jaan. 2021, 14:17

EOK ja Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2020/2021. õppeaasta kevadsemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

 • on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul, või;
 • on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;
 • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele;
 • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

 • avalik-õiguslikus ülikoolis;
 • eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel;
 • riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis;
 • erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel;
 • riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses;
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses;
 • või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot. Konkursil osalemiseks tuleb täita elekrooniline taotlus ning lisada ülikooli tõend hiljemalt 5.veebruariks  2021. Taotlus on leitav siin. Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta. Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend. Stipendiumi saajate isikuandmeid (nimi, kõrgkooli nimetus ja eriala) avalikustatakse EOK haridusstipendiumiga seotud pressiteadetes, EOK kodulehel ja sotsiaalmeedias.


Allikas: Eesti Olümpiakomitee, www.eok.ee