EOK tippsportlaste haridusstipendium 2007/2008 õppeaasta sügissemestriks

Eesti Sõudeliit   |   3. aug. 2007, 04:59

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2007/2008. õppeaasta sügissemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:
– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele

Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:
– avalik-õiguslikus ülikoolis
– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
– erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 12 000.- krooni. Stipendiume rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EOK-le eraldatud toetusest.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 31. augustiks 2007.a. aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501. Avalduses tuleb ära märkida: Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.