2021 Liidupäev

Lp Eesti Sõudeliidu liige
                                                                                   

KUTSE

Tulenevalt Eesti Sõudeliit MTÜ põhikirja p6.5, kutsuvad Tallinna Sõudeklubi MTÜ ning Sõudmise ja aerutamise klubi “Tartu” kokku Liidupäeva.

Toimumise aeg:  03. august 2021, kell 17:00
Toimumise koht: Hotell Paide SPA (end. Hotell Neli Kuningat).

Päevakord:

  1. 2020.a tegevusaruanne
  2. Revisjonikomisjoni ettekanne
  3. 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine
  4. 2021.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava
  5. Juhatuse liikmete volituste pikendamine

Materjalid publitseeritakse aadressil https://www.soudeliit.ee/organisatsioon/liidupaev/

Robert Väli
Eesti Sõudeliidu peasekretär