2024 Liidupäev

11.06.2024 16:00 - 18:00 Europe/Tallinn
Hotell Mercure Tallinn
Address: Lennujaama tee 2, 11101 Tallinn, Eesti

21.05.2024, nr 010

Lp Eesti Sõudeliidu liige                                                                             

LIIDUPÄEVA KUTSE

Eesti Sõudeliidu juhatus kutsub oma 2024-05e koosoleku otsusega kokku 2024.a Liidupäeva.

Toimumise aeg: 11. juuni 2024, kell 16:00
Toimumise koht: Tallinnas, hotellis Mercure Tallinn (end Hotell Ülemiste), Lennujaama tee 2, 11101 Tallinn

Päevakord:

  1. 2023.a tegevusaruanne
  2. Revidendi kokkuvõtte
  3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
  4. 2024.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

Materjalid publitseeritakse aadressil https://www.soudeliit.ee/organisatsioon/liidupaev/

Lugupidamisega

Robert Väli
Eesti Sõudeliidu peasekretär

Eesti Sõudeliit