FISA Euroopa föderatsioonide koosolek Prahas

Robert Väli   |   8. nov. 2016, 17:40

28-30. oktoobrini toimus Prahas Euroopa sõudeföderatsioonide koosolek. Peateemaks Tokyo 2020 sõuderegati programm, võimalikud muudatused reeglites, millised on FISA erakorralise kongressi päevakorras ja muud olulised teemad

Tulipunktis kergekaal

Õigupoolest on kired kergekaalu ümber olnud üleval juba paar aastat ja põhjuseks asjaolu, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovib tunnustada kaalukatgooriaid vaid raskejõustikus ja võitlussportides (maadlus, poks, tõstmine jne), sellega seoses on sattunud löögi alla ka sõudmise kergekaalu paatkonnad.
Muudatused kergekaalu võistlusprogrammis ja reeglites on teemaks olnud ka varasematel aastatel, kuid igakord on muudatused maha hääletatud. Kui varasemalt on kergekaalu temaatika olnud seotud sõudmise reeglitega ja olnud nö meie enda asi, siis nüüd on asi “suure kella” küljes – tegu on teatud mõttes ahelreaktsiooniga: ROK tahab vähendada OM-l osavõtjate arvu 11000-lt 10000-le, st ühe tuhande võrra, samal ajal tahavad paljud uued alad pääseda olümpiale ning seetõttu on revideerimise all kõikide spordialade programmid. Sellele lisaks sõudjate kergekaalu mittetunnustamine, mis sunnibki pingsalt mõtlema sõudmise OM-programmi muutmisele.

Sooline tasakaal

Lisaks kaalukategooratele sunnib programmi muutma ka soolise tasakaalu printsiip.
Praegu on olümpiaprogrammis meeste ja naiste osakaal ligikaudu 60:40 meeste kasuks. Samas, naissõudjaid on lihtsalt vähem ja 50:50 reegli rakendumisel saaks diskrimineerituks pigem mehed. Kuid tundub, et pigem minnakse seda teed, et üritatakse OM-programm koostada soolise tasakaalu printsiibist lähtudes, peaasi, et keegi soolise tasakaalu puudumist ette heita ei saaks, mis omakorda tähendab seda, et kergekaallastega tulevad tõsised diskussioonid.

Lihtsaim viis mitut probleemi ühe hoobiga lahendada, oleks see kui OM-programmist eemaldada meestekergekaalu roolijata neljapaat (LW4-) ning asendada see naiste roolijata neljapaadiga (W4-).
See oleks ühest küljest lihtsaim viis kuid samas kaasneb sellega kaks probleemset kohta:
– sellega mitte mingil juhul ei nõustu nn kergekaalu pooldajad
– W4- peetakse jõukohaseks vaid suurtele sõudemaadele (USA, GER, GBR, CAN jmt) ja väiksemad riigid justkui kaotaks sellega

Tokyo 2020 OM-programm kinnitatakse ROKi poolt 2017. aasta juulis, sõudeperes aga ilmselt jätkuvad tulised vaidlused kergekaalu paatide võimalikkusest OM programmis.

Denis Oswald kergekaallastele:
Viimasel FISA kongressile pöördus endine president ja nüüdne aupresident Denis Oswald repliigiga sõudeüldsuse poole, öeldes, et tema oli üks neist kes surus kergekaalu paadid OM programmi kuid nüüd on ajad muutunud. Kui ROK ei tunnusta kergekaalu, siis ta seda ei tunnusta. Me ilmselt suudame säilitada 2020 OM-l kergekaalu kahepaadid kuid kindlasti mitte ei tule isegi arutluse alla kergekaalu neljapaatidevõimalikkus Olümpiamängudel. Sama sõnumi edastas äsjasel koosolekul FISA president Jean-Christophe Rolland. Paraku on seis praegu selline, et kergekaallased ise ei taha absoluutselt mitte mingeidki järelandmisi.

10-12.veebruaril 2017 toimub FISA erakorraline kongress kus see küsimus peab saama lõpliku otsuse FISA poolt. (FISA erakorraline kongress toimub reeglina OM-aastale järgneva aasta alguses ning sellel tehakse (vajadusel) muudatusi FISA põhikirjas ja Reeglites järgnevaks OM-tsükliks.

Kõige tõenäolisem FISA Nõukogu poolt esitattav ettepanek Erakorralisele kongressile ja seejärel ROKile oleks:

2020 Tokyo Rowing proposal

Tokyo 2020 sõudekanal

Keerulised lood on ka Tokyo OM-i sõuderegati toimuise paigaga (sama kehtib ka aerutajate ning mõlema ala parasportlaste kohta). Augusti lõpul toimunud FISA korralisel kongressil teatas FISA president, et Tokyo 2020 Orgkomitte üritab sõude- ja aerutamisregatte viia Tokyost välja kuna algselt planeeritud kohas lähevad ehitustööd kallimaks kui algselt planeeriti, samas kogu OM-eelarvet tulenevalt majandusoludest tuleb kärpida.
Jutuks on olnud isegai paigad kuni 400km kaugusel Tokyost. FISA sellega mitte mingil juhul nõustuda ei taha ning sama meelt on ka ROK, sel lihtsal põhjusel, et võistlused tuleb pidada seal kus nad OM-linnaks kandideerimisel esitletud olid.
FISA president lendaski vahetult peale föderatsioonide koosolekut otse Tokyosse sõudekanaliteemat arutama ning aasta lõpuks loodetakse jõuda positiivse lahenduseni.