FISA küsitles sportlasi

Vahur Mäe, toimetaja   |   12. märts 2006, 14:07

Rahvusvahelise Sõudeliidu FISA Sportlaskomisjon avaldas 2005. aasta Gifu maailmameistrivõistluste aegu läbi viidud küsitluse tulemused. Valimiks oli 487 sportlast, mis moodustas MMil osalejatest 67%. Vastajatest 70% olid mehed ning 30% naised. Nendest 67% olid Euroopa, 13% Põhja-Ameerika, 7% Aasia, 7% Okeaania ja 6% mujalt pärit sportlased.

Sportlaskomisjon jõudis järgmistele seisukohtadele:

· 93% MMil osalejatest olid võistlustega rahul vähemal või rohkemal määral, nendest 21% hindas üritust ülikõrgelt.
· Ausa mängu reegleid peetakse võistluse puhul ülimaks.
· 90% vastajaist olid üleüldiselt FISA tegevusega rahul, nendest 50% hindas organisatsiooni tööd üle keskmise heaks.
· Ilmnes sportlaste rahulolu senise maailmakarikasarja ja suurvõistluste (3 MK etappi ja suurvõistlus hooaja kohta) süsteemiga.
· Ettepanekuteks tehti FISA egiidi all korraldatavate MK sprintide ja pikamaasõudmise võistluste käimalükkamine.
· Sõudesportlased omavad laialdasi teadmisi antidopingu liikumise tegevusest. Mainiti, et vastavat haridust võiks enamgi pakkuda.