Jüri Jaansoni fond annab välja stipendiumi

Vahur Mäe, toimetaja   |   9. okt. 2007, 18:10

Taas on kätte jõudnud aeg, mil Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) ootab taotlusi iga-aastase Jüri Jaansoni stipendiumi konkursile. ERKF ootab taotlusi hiljemalt 15. oktoobriks ja jagamisele läheb seekord 22 000 krooni.

jaanson_fond

Jaansoni allfond asutati Eesti Sõudeliidu initsiatiivil 2004. aastal eesmärgiga toetada kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel.
Fondi halduskogu on 5-liikmeline: Tõnu Endrekson, Jüri Jaanson, Rein Kilk, Peeter Mardna ja Andrei Shilin.

Varasemad stipendiaadid tippkonkurentsis

Teades tänast olukorda, on varasematel aastatel väljaantud toetused läinud igati asja ette – Vladimir Latin (toetati 2004), Kaspar Taimsoo (2005) ja Jevgenia Rõndina (2006) sõuavad tipptasemel ja esindavad Eestit edukalt tiitlivõistlustel

STIPENDIUMI ANKEET FONDI KODULEHT