Konkurss juhtiva treeneri nimetamiseks

Eesti Sõudeliit   |   6. jaan. 2005, 17:22

KONKURSS JUHTIVA TREENERI NIMETAMISEKS ETTEVALMISTUSPLAANI “PEKING-2008” allprojektile E-8

Tulenevalt Tartus 11.-13. nov. 2004.a. toimunud Eesti Sõudeliidu OM Kandidaatide kokkutuleku ja Eesti Sõudeliidu ümarlaua (4.-5.dets.) teesidest kuulutab Eesti Sõudeliit välja konkursi, Eesti Üksikaeru Koondise paatkondade ettevalmistuse projekti E-8 täideviimiseks, juhtiva treeneri ametikohale.

Kandidaadilt eeldame:
1. Treeneri taset, mis eeldab võimet ette valmistada rahvusvahelisel tasemel paatkondi SEN-A ja SEN-B vanuseklassis.
2. Võimet korraldada ettevalmistuse organisatsiooni.
3. Olla avatud ja koostööaldis teiste treeneritega.
4. Piisavalt vaba aega ametikohustustega seotud täiendatud töökoormustega toimetulemiseks.
5. Rahvusvaheliste sidemete omamist.
6. Inglise keele oskust, vestluse ja erialaste terminite valdamise tasemel.
7. Korrektsust asjaajamisel.

Sõudeliit säästab kandidaate CV esitamisest. Soovime kandidaadilt vabas vormis, vaba struktuuriga (nii detailselt, kui on võimalik), ettepanekut koondise ettevalmistusplaani kohta (üks aasta, neli aastat). Peame silmas eesmärki, et tegemist on projektiga E-8 ja esimeseks ülesandeks oleks U23 koondise moodustamine ja ühe üksikaeru paatkonna osavõtt 2005.a. Maailmameistrivõistlustest Gfus (Jaapanis) ja põhieesmärgiks ühe üksikaeru paatkonna osavõtt Pekingi OMst.
Plaani koostamisel tuleks lähtuda kogu Eesti Koondise komplekteerimise kontrollnormatiividest ja komplekteerimise korrast ning tähtaegadest.
Palun:
1. Teatada oma otsusest kandideerida hiljemalt 10.01.2005
2. Plaan (plaani projekt) kandidaadile sobivas vormis esitada 12.01.2005.a. Eesti Sõudeliidu Juhatusele
3. Olla valmis jagama seletusi ja vastama küsimustele Sõudeliidu Juhatuse koosolekul 12.01.2005.

Juhatus teeb otsuse koos peatreeneri ja tippspordikomisjoniga hiljemalt 1. veebruariks 2005.a, et Sõudeliidu Liidupäevale kinnitamiseks esitatud eelarve ja töösuunad sisaldaks ülalnimetatud projekti.

Teate koostaja ja konsultastioonid: Jaan Tults, tel: 554 1325