2015 Euroopa mängude progarammi sõudmist ei tule.

Robert Väli   |   13. juuli 2013, 14:40

Robert Väli, Eesti Sõudeliidu esindaja

Täna, 13/07/2013 toimus Luzernis Euroopa Rahvuslike Föderatsioonide Erakorraline Assamblee, mille päevakorras oli 3 punkti: 
1) 2015. aastal Euroopa Mängude raames toimuv sõuderagatt
2) Poznani kinnitamine 2015. aasta EM-i võistluspaigaks
3) 2018 aasta “European Sports Championships”
Ning töö käigus lisandus:
4) U23 Euroopa meistrivõistlused

Euroopa Mängud:

See on siiani enamusel vähe teadaolev fakt, et 2015.aastal on plaanis läbi viia Euroopa  Mängud (European Games) analoogselt muudele kontinentaalsetele mängudele, mille lahutamatuks koostisosaks on ka sõuderegatt.
2015. aasta Euroopa Mängude toimumispaigaks on Bakuu ning sõuderegati läbiviimiseks pakkusid korraldajad välja 3 varianti:

1) Bakuu kesklinna äärne rannikuala
2) Mingentšaur – sõudjatele NL aegadest tuntud laagrikoht
3) Tehisjärv Bakuu linna ääres.

FISA inspekteeris pakutud võistluspaikku selle aasta juuni lõpus ja jõidis järeldusele:
1) Ranniku kasutamine on (akadeemilise) sõudmise puhul välistatud
2) Mingentšauris on küll kaasajastatud ja renoveeritud sõudebaas, kuid lähikonnas on vaid 1500m-distants, mis pelegi voolava veega.
3) Linnaäärne tehisjärv on küll väga heas kohas – ca 4 km pikkune veekogu linna servas, kuid niivõrd saastatud, et 2015-ks aastaks ei jõuta seda korda teha ja sõudekeskusena kasutusele võtta. FISA European Management Board konstateerib fakti, et Azerbaidžaani sõudmise jaoks oleks see ideaalne sõudekeskuse asupaik ja  võistluspaik rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks kuid kuna Azerbaidžaan ise on kinnitanud, et 2015-ks aastaks nad seda maa-ala korda teha ei jõua, siis on FISA European Management Board sunnitud  tunnistama, et sõuderegatti 2015. aasta Euromängude kavva võtta pole võimalik. Küll aga ollakse valmis seda tegema 2018. aasta mängude raames kui mängude toimumise asukohas on FISA võistlusreeglitele vastav akvatoorium olemas.
*
2015. aasta Euroopa meistrivõistluste läbiviimise kohaks kinnitati Poznan
*
European Sports Championship (sellele on isegi eestikeelset tõlget raske anda, vaatamata sellele, et iga sõna eraldivõetuna on täiesti arusaadav): see on veel idee tasandil, kuid sõudjate, treenerite ja sõudekohtunike hulgas õlakehitust tekitav asi. Organiseerijate sõnul on tegu 6-8 spordiala hõlmava üritusega kuid,  mis oleks selle võistluse eeliseks seniste EM-de ees, või millist lisaväärtust see võiks spordialade arengule anda, see on siiani selguseta. Mis tahes uue võistluse puhul on sõudjad üle ilma hädas, sest vabu nädalavahetusi võistluste läbiviimiseks lihtsalt pole.

*
U23 temaatika:

Teema on kuum üle maailma, mitte ainult meil – kuidas hoida selle vanusegrupi sportlasi sõudmise juures. Seetõttu on päevakorral küsimus U23 EM-i korraldamisest kuid asi on esialgu idee tasandil. Siiski .. 2014 noorte EMi korraldaja (Belgia) on välja pakkunud variandi, et 2014. aasta noorte EM-i kavva võiks lisada ka kuni 10 U23 paadiklassi. Teema on töös ja eks lähiajal selgub kas idee käivitub või mitte. Ka siin on üheks probleemiks niigi tihe võistluskalender.