Arengukava ja statsa

Sõudeliidu arengukava 2019-2024 (eelnõu 15.10.2018)
Sõudeliidu Arengukava 2013-2020 (3.lugemine 17.09.2013)
Sõudeliidu Arengukava 2002-2012

Eesti U19 ja U23 MV statistika

2004-2018 – U19+U23 sooline koosseis
2004-2018 – U19+U23 klubid, tulpdiagramm
2004-2018 – U19+U23 klubid, joondiagramm
2004-2018 – U19, klubid, tulpdiagramm
2004-2018 – U19, klubid, joondiagramm
2008-2018 – U19+U23 medalid, tabel
 2000-2018 – U19+U23 medalid, joondiagramm

 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: sooline koosseis,
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: tulpdiagramm
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: joondiagramm, 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, tabel 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, joondiagramm
 Eesti U19+U23 MV: Medalid, 2008-2017, tabel