Pärnusse kavandatakse kaasaegset sõudekeskust

Vahur Mäe, toimetaja   |   23. märts 2007, 21:37

Neljapäeva pärastlõunal kirjutati Pärnus alla Ühiste Kavatsuste Protokoll (ÜKP), mille kohaselt võeti eesmärgiks Rääma linnaossa hetkel omandivaidluse käes vaevleva Sõudeklubi „Pärnu” kõrval asuvale, kesklinna silla poolsele, maatükile ehitada moodne sõude-ja tervisekeskus. Kolme osapoole, Kultuuriministeeriumi (minister Raivo Palmaru), Pärnu Linnavalitsuse (linnapea Mart Viisitamm) ning Eesti Sõudeliidu (president Rein Kilk) poolt allkirjastatud lepinguprojekt näeb ette, et 2008. aastal saab alguse moodsa sõudekeskuse projekteerimine ning ehitus.

Eskiis: üldvaade

Kuna kõrvalkrundil tegutsev MTÜ Sõudeklubi „Pärnu” on juba ligi kümme aastat vaevelnud omandivaidluse küüsis, kus osapoolteks ESS „Põhjakotkas” ja Pärnu linn ning kõiki vahendeid kasutusse võttes ei ole lahendust saavutatud, tekkiski idee alustada tänapäevase spordirajatise püstitamist.

Eskiis: vaade jõelt

ÜKP eesmärgiks on toetada sõudespordi arengut Pärnus ning rajada just Räämale, kust läbi aegade on sirgunud sõudespordile au ja kuulsust toonud atleete, kaasaegne sõudespordi ning tervisekeskuse kompleks. Kuna kõrval kulgeb kahe silla vaheline kallasrada ning lähedal on Niidu pargi ja Tammiste terviserajad, siis logistiliselt on ideaalne lisada projektile ka tervisespordi dimensioon, mille kohaselt hakatakse teenindama loomulikult kõiki aktiivseid ja sporti armastavaid linnakodanikke.

Kultuuriministeerium Raivo Palmaru isikus deklareerib, et peab oluliseks uue keskuse ehitust ja selle lisamist ka riiklike investeeringute kavasse ning on valmis tegema Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule ettepanekut projekti rahastamiseks.

Eskiis: vaade Rääma tänavalt

Pärnu Linnavalitsuse osaks jääb aidata kaasa vajalike planeeringute koostamisele ning kohalikule volikogule rahastamisettepaneku tegemine. Eesti Sõudeliit näeb ÜKP kohaselt keskust koos korraliku võistlustrassiga kui oma esindusareeni ning korraldab Pärnu Sõudestaadionil nii Eesti meistrivõistlusi kui ka rahvusvahelisi jõuproove. Samuti saab see olema tippsõudjate treeningkeskkond tiitlivõistlusteks valmistumisel. Oluliseks peetakse ka treenerite ning kohtunike ettevalmistamist aga ka rahvasõudmise arendamist suuremas ringkonnas. Alaliidu üks funktsioone saab olema ka kaasaegse treeninginventari muretsemine. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab kavandatava keskuse ehitus hoo sisse juba 2008. aastal.