Teadus ja õpe

image_pdfimage_print
ÕPPEMATERJALID 
2020 Priit Purge Treenerite tasemekoolitus – sõudmine – 4.tase 
2018 Jaak Jürimäe
Priit Purge
Treenerite tasemekoolitus – sõudmine – 3.tase
2008 Jaak Jürimäe
Priit Purge
Akadeemilise sõudmise üldised alused
1990 Valeri Drozdov Valede liigutuste vähendamine sõudetehnikas
    
TEADUSTÖÖD
AastaÕppeasutusAutorTeema
Doktoritööd
2012Sille Vaiksaar Effect of menstrual cycle phase and oral contraceptive use on selected performance parameters in female rowers
2011Raul Rämson Adaptation of selected blood biochemical stress and energy turnover markers to different training regimens in highly trained male rowers
2006Priit Purge Performance, mood state and selected hormonal parameters during the rowing season in elite male rowers
2004Jarek Mäestu Recovery-stress state and selected hormonal markers of training stress in highly trained male rowers
Magistritööd
AastaÕppeasutusAutorTeema
2019Raini Lelle Sõudeergomeetrite 2000m distantside aegade analüüs erinevas vanuses ja erineva tasemega meessõudjatel
2015Jaanus Akel Alaseljavalud ja seda põhjustavad tegurid sõudjate seas
2012Elar Jaakson Madala intensiivsusega mittespetsiifilise ja spetsiifilise jõuvastupidavustreeningu mõju sõudja sooritusvõimele submaksimaalsel koormusel.
2010Tatjana Jaanson Ettevalmistava perioodi kehaliste võimete seos võistlustulemusega sõudmises
2006Reet Palm Sõudeergomeetril määratud anaeroobse läve kasutamise võimalused sõudjate ühepaadi treeningul_Reet Palm_Magistritöö_TÜ 2006
2004Merle Palu Inglise-eesti sõudeterminoloogia 
2001Jarek Mäestu Prediction of rowing performance from anthropometric and metabolic variables in lightweight and heavyweight male rowers 
1989TPedIValeri Drozdov Расчетные пространственные параметры цикла движении гребца-академиста одиночника
    
Bakalaurusetööd
2017Polina Varšavskaja Alaseljavalud akadeemilises sõudmises ja füsioteraapia
2017TTÜGeir Suursild Eesti sõudekoondise kevadiste laagripaikade võrdlusanalüüs
2016Rait Merisaar Kõrge intensiivsusega soojenduse mõju sooritusvõimele vastupidavusala sportlastel
2013Reigo Pihlak Kehakaalu mõjutavad tegurid kergekaalusõudmises
2011Kristjan Mardo Alaseljavalud ja nende põhjused sõudjatel
2008Tairo Talvis13 aastaste Tartu Miina Härma Gümnaasiumi poiste funksionaalsete ja antropomeetriliste näitajate muutused nelja aasta vältel: longitudinaaluuring
2008Tatjana Jaanson Taktikaline distantsi läbimine akadeemilises sõudmises meestippsportlaste näitel
2006Sille Vaiksaar Sõudmise võistlustulemust määravad kinantropo-meetrilised näitajad naissõudjatel
2005Inga Hallikma Keha koostise näitajate seos aeroobse töövõimega naissõudjatel
Kursusetööd   
2012Jüri Jaanson Sõudmise argiterminoloogia ja släng
Referaadid   
2012Mustvee GDarja Petuhova Aerutamine ja sõudmine
1999CRJ GMari-Liis Graumann Akadeemilise sõudmise teke ja areng Viljandis