Teadus ja õpe

ÕPPEMATERJALID 
2020   Priit Purge Treenerite tasemekoolitus – sõudmine – 4.tase 
2018   Jaak Jürimäe
Priit Purge
Treenerite tasemekoolitus – sõudmine – 3.tase
2008   Jaak Jürimäe
Priit Purge
Akadeemilise sõudmise üldised alused
1990   Valeri Drozdov
Valede liigutuste vähendamine sõudetehnikas
       
TEADUSTÖÖD
Aasta Õppeasutus Autor Teema
Doktoritööd
2012 Sille Vaiksaar  Effect of menstrual cycle phase and oral contraceptive use on selected performance parameters in female rowers
2011 Raul Rämson Adaptation of selected blood biochemical stress and energy turnover markers to different training regimens in highly trained male rowers
2006 Priit Purge Performance, mood state and selected hormonal parameters during the rowing season in elite male rowers
2004 Jarek Mäestu Recovery-stress state and selected hormonal markers of training stress in highly trained male rowers
Magistritööd
Aasta Õppeasutus Autor Teema
2019 Raini Lelle  Sõudeergomeetrite 2000m distantside aegade analüüs erinevas vanuses ja erineva tasemega meessõudjatel
2015 Jaanus Akel
Alaseljavalud ja seda põhjustavad tegurid sõudjate seas
2012 Elar Jaakson Madala intensiivsusega mittespetsiifilise ja spetsiifilise jõuvastupidavustreeningu mõju sõudja sooritusvõimele submaksimaalsel koormusel.
2010 Tatjana Jaanson Ettevalmistava perioodi kehaliste võimete seos võistlustulemusega sõudmises
2006 Reet Palm Sõudeergomeetril määratud anaeroobse läve kasutamise võimalused sõudjate ühepaadi treeningul_Reet Palm_Magistritöö_TÜ 2006
2004 Merle Palu Inglise-eesti sõudeterminoloogia 
2001 Jarek Mäestu Prediction of rowing performance from anthropometric and metabolic variables in lightweight and heavyweight male rowers 
1989 TPedI Valeri Drozdov  Расчетные пространственные параметры цикла движении гребца-академиста одиночника
       
Bakalaurusetööd
2017 Polina Varšavskaja Alaseljavalud akadeemilises sõudmises ja füsioteraapia
2017 TTÜ Geir Suursild Eesti sõudekoondise kevadiste laagripaikade võrdlusanalüüs
2016 Rait Merisaar Kõrge intensiivsusega soojenduse mõju sooritusvõimele vastupidavusala sportlastel
2013 Reigo Pihlak  Kehakaalu mõjutavad tegurid kergekaalusõudmises
2011 Kristjan Mardo Alaseljavalud ja nende põhjused sõudjatel
2008 Tairo Talvis 13 aastaste Tartu Miina Härma Gümnaasiumi poiste funksionaalsete ja antropomeetriliste näitajate muutused nelja aasta vältel: longitudinaaluuring
2008 Tatjana Jaanson Taktikaline distantsi läbimine akadeemilises sõudmises meestippsportlaste näitel
2006 Sille Vaiksaar Sõudmise võistlustulemust määravad kinantropo-meetrilised näitajad naissõudjatel
2005 Inga Hallikma Keha koostise näitajate seos aeroobse töövõimega naissõudjatel
Kursusetööd      
2012 Jüri Jaanson Sõudmise argiterminoloogia ja släng
Referaadid      
2012 Mustvee G Darja Petuhova  Aerutamine ja sõudmine
1999 CRJ G Mari-Liis Graumann Akadeemilise sõudmise teke ja areng Viljandis