Reegliraamat

image_pdfimage_print

Eesti Sõudeliidu reegliraamat*

I Eesti Sõudeliidu põhikiri
II Eesti Sõudeliidu võistlusreeglid
IIIReegliraamatu lisad
– Lisa 1 Komisjonid, nõukogud, töögrupid
– Lisa 2 Eetikakoodeks
– Lisa 3 Manipulatsioonid ja kihlveod
– Lisa 4   Sõudestaadion
– Lisa 5   Reklaamireeglid
– Lisa 6 FISA kvalifikatsioonisüsteem
– Lisa 7 Kohtunike litsentsid
– Lisa 8 Antidoping
– Lisa 9 Eesti sõudevõistluste üldjuhend (kinnitatud 29.05.2020)
– Lisa 10 Sõudeliidu sisesõudesarja juhend
– Lisa 11  Eesti Sõudeliidu Kodukord
– Lisa 12  x
– Lisa 13  x
– Lisa 14  x
– Lisa 15  x
– Lisa 16  x
– Lisa 17 Parasõudmise klassifikaator
  LIIKLUSSKEEMID 
  JUHENDID

* 12.03.2015 juhatuse otsusega on kinnitatud Eesti Sõudeliidu reegliraamatu struktuur. Lähtepunktiks on maksimaalne võimalik ühilduvus FISA reegliraamatu struktuuriga. Hetke kehtivad regulatsioonid on lisatud reegliraamatu koosseisu ning on üksikdokumentidena allalaaditavad.