Reegliraamat

Eesti Sõudeliidu reegliraamat*

I Eesti Sõudeliidu põhikiri
II Eesti Sõudeliidu võistlusreeglid  
III Reegliraamatu lisad
– Lisa 1   Komisjonid, nõukogud, töögrupid
– Lisa 2   Eetikakoodeks
– Lisa 3   Manipulatsioonid ja kihlveod
– Lisa 4   Sõudestaadion
– Lisa 5   Reklaamireeglid
– Lisa 6   FISA kvalifikatsioonisüsteem
– Lisa 7   Kohtunike litsentsid
– Lisa 8   Antidoping
– Lisa 9   Eesti sõudevõistluste üldjuhend
– Lisa 10   Sõudeliidu sisesõudesarja juhend
– Lisa 11   Kodukord
– Lisa 12   x
– Lisa 13   x
– Lisa 14   x
– Lisa 15   x
– Lisa 16   x
– Lisa 17   Parasõudmise klassifikaator
    LIIKLUSSKEEMID 

* 12.03.2015 toimunud juhatuse otsusega on kinnitatud Eesti Sõudeliidu reegliraamatu struktuur. Lähtepunktiks on maksimaalne võimalik ühilduvus FISA reegliraamatu struktuuriga. Hetke kehtivad regulatsioonid on lisatud reegliraamatu koosseisu ning on üksikdokumentidena allalaaditavad.