Sisekaitseakadeemia avalik konkurss 2023/24 õppeaastaks

Eesti Sõudeliit   |   17. märts 2023, 16:12
image_pdfimage_print

Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi raames saavad Sisekaitseakadeemiasse kandideerida kõik soovijaid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodakondsusega (päästeteenistuse erialal võivad õppida ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud),
  • omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset.

Sisekaitseakadeemia avalikul konkursil saab korraga kandideerida kuni kolmele erialale, kusjuures kõigile soovitud erialadele on vaja esitada eraldi kandideerimisavaldus.

Akadeemias jagatakse jätkuvalt semestri spordistipendiume (300 €/kuus) ning toetatakse kadette tiitlivõistlustel osalemise kulude katmisel. Meil on Tallinnas ka oma uus spordikeskus pallimängusaali, avara jõusaali ja matisaalidega.

Kui sind huvitab sportlaskarjääri jätkamise kõrval eriala omandamine akadeemias – politsei- ja piirivalvekolledžis, justiitskolledžis (vanglate töötajad), finantskolledžis (tulevane töö tolli- ja maksuametis) või päästekolledžis (sh häirekeskuse töö päästekorraldajana) siis oled oodatud kandideerima.

Täiendav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehel