Sisekaitseakadeemia ootab enda erialadele õppima häid sportlasi

Eesti Sõudeliit   |   17. juuni 2016, 12:53

Gümnasistidele või neile gümnaasiumi lõpetanud sportlastele, kes võiksid veel kaaluda haridustee jätkamist, info, et Sisekaitseakadeemia, kuhu ühena vähestest rakenduskõrgkoolidest tuleb sisseastumiseks sooritada ka kehalised katsed, on korrastanud spordistipendiumite jagamise reegleid ning uuest õppeaastast saavad kogu õppeaja spordistipendiumitele kandideerida kõigi õppeastmete – nii kutseõppe, kõrgharidusõppe kui magistriõppe kadetid.

Stipendiumile kandideerimine kuulutatakse välja augustis ning selleks on sportlasel vaja ka alaliidu soovituskirja koos saavutuste kirjeldusega. Kokku jagatakse sportimise toetuseks kuni kolm kogu õppeaja stipendiumit suurusega 700 eurot semestris ning ühes semestris kuni kuus semestri stipendiumit suurusega kuni 700 eurot.

Akadeemia kadetid saavad toetust ka üliõpilaste ja ametkondlikel võistlustel osalemiseks.

Sisekaitseakadeemiasse dokumentide esitamise periood on 20.-30. juunini ning õppida saab alljärgnevatel erialadel:

Kõrgharidusõppes:

 • korrektsioon (22 õppekohta)
 • toll ja maksundus (maksunduse õppesuund 17 kohta, tolli õppesuund 17 kohta)
 • politseiteenistus (korrakaitse õppesuund 55 õppekohta)
 • päästeteenistus (ainult ametkondlik suunamine)

Magistriõppes:

 • sisejulgeoleku magistriõpe (30 õppekohta)

Kutseõppes:

 • patrullpolitseinik (28 õppekohta)
 • piirivalvur (28 õppekohta)
 • vanglaametnik (11 õppekohta)
 • päästekorraldaja (20 õppekohta)
 • päästja (ainult ametkondlik suunamine)
 • päästemeeskonna juht (ainult ametkondlik suunamine)

Täpsemalt saab Sisekaitseakadeemiaga tutvuda kodulehe www.sisekaitse.ee kaudu.

Spordi valdkonna küsimustes võib pöörduda otse minu poole.

Head koostööd soovides

Epp Jalakas
spordijuht-lektor
Õppeosakond
Sisekaitseakadeemia
Kase 61
12012 Tallinn
6965481, 5111286