Sisekaitseakadeemias dokumentide vastuvõtu tähtaeg 28.06!

Eesti Sõudeliit   |   26. mai 2021, 10:57
image_pdfimage_print

Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi raames saavad Sisekaitseakadeemiasse kandideerida kõik soovijaid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • on Eesti kodakondsusega (päästeteenistuse erialal võivad õppida ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud),
  • omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset.

Sisekaitseakadeemia avalikul konkursil saab korraga kandideerida kuni kolmele erialale, kusjuures kõigile soovitud erialadele on vaja esitada eraldi kandideerimisavaldus.

Akadeemias jagatakse jätkuvalt semestri spordistipendiume ning toetatakse kadette tiitlivõistlustel osalemise kulude katmisel. Meil on Tallinnas ka oma uus spordikeskus pallimängusaali, avara jõusaali ja matisaalidega.

Kui sind huvitab sportlaskarjääri jätkamise kõrval eriala omandamine akadeemias – politsei- ja piirivalvekolledžis, justiitskolledžis (vanglate töötajad), finantskolledžis (tulevane töö tolli- ja maksuametis) või päästekolledžis (sh häirekeskuse töö päästekorraldajana) siis oled oodatud kandideerima.

Täiendav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehel