SMS mäng tulekul!

Vahur Mäe, toimetaja   |   1. jaan. 2010, 03:51

Mängi ja võida fännireis sõudmise EM-ile Portugali!

Peaauhind, osalemine Eesti koondise külalisena EM-il Portugalis, läheb kõikide õigesti vastanute vahel loosi augustikuus!!!

Kampaania reeglid:
1.Kampaania “VÕIDA FÄNNIREIS!” (edaspidi Kampaania) on alates 01.01.2010 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Eesti Sõudeliit (Sõudebaasi tee 21 , 513517 Talinn, Eesti) (edaspidi Liit)

2.Kampaania raames korraldatakse SMS-mäng, mille auhindadeks iga kuu Liidu poolt välja pandud vaheauhinnad. Peaauhinnaks on reis septembris 2010 Portugalis toimuvatele Sõudmise Euroopa Meistrivõistlustele.

3.Ajavahemikul 01.01.2010 kuni 31.07.2010 (kaasa arvatud) loositakse iga kuu kõigi sellel kuul õigesti vastanute ning reeglitele vastavalt saadetud SMS-ide vahel välja vaheuahinnad.

4.Peaauhind loositakse Kampaania jooksul kõikide õigesti vastanute ning reeglitele vastavalt saadetud SMS-ide vahel välja vahel 6. augustil 2010.

5.Iga vastava kuu sõnum on kehtiv ainult ühe vaheauhindade loosimiskorra loosimisel, siis järgmises kuu vaheloosimises osalemiseks tuleb saata SMS juba järgmise kuu õige vastusega.

6.SMS-mängust osavõtmiseks tuleb Kampaanias osalejal: saata mobiiltelefoni vahendusel SMS-iga lühinumbrile 15330 järgmisel kujul: OSALE (tühik) ESL (tühik) õige vastusevariandi täht (tühik) sinu eesnimi( tühik) sinu perekonnanimi (tühik) vanus. Näiteks: OSALE ESL A Mart Mägi 28.

7.Lühinumbrile 15330 SMS-i saatnud Kampaanias osalejale saadetakse koheselt vastussõnum.

8.Lühinumbrile 15330 SMS-i saatmise hind Kampaanias osalejale on 15 krooni.

9.SMS-mängu raames sõnumi saatmisega kinnitab sõnumi saatja:

9.1 Liidule enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavus Liidu poolt Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Liidu poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega;
9.2 et on tutvunud kõigi Kampaania reeglitega;
9.3et ta aktsepteerib kõiki Kampaania reegleid;
9.4 et ta annab võidu korral oma nõusoleku nime avaldamiseks meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel, ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

10.Võitjate nimed avaldatakse Internetis aadressil www.soudeliit.ee hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval.

11.Võidureis sisaldab üheinimese lendu turistiklassis sihtpunkti ja tagasi, majutust ja toitlustamist.

12.Võitu ei asendata samaväärse rahalise summaga.

13.Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja
auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

14.Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise või Liidule enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude Liidust mittesõltuvate asjaolude korral mis ei ole tingitud Liidu süüst, ei vastuta Liit Kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

15.Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Liidul ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

16.Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

17.Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Liidu poolt käesolevates reeglites. Kõik Liidu otsused Kampaania läbiviimisel
on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

18.Kampaania lisainfo telefonil 609 98 46.