Sõude- ja aerutamistreenerite tasemekoolituse III tase

Eesti Sõudeliit   |   15. aug. 2020, 12:58

Sõude- ja aerutamistreenerite III taseme koolitus viiakse läbi  06-12. septembril 2020 Tartus 

Koolituse läbiviijad: MTÜ Terviselabor, Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon
Kuulajad: Eesti sõudetreenerid, aerutamistreenerid, sportlased, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad ja sportlased kes soovivad jätkata tööd sõudetreenerina.

Eesmärgid:
1. Sõude- ja aerutamistreener on teadlik oma spordiala üldisest arengust ja valdab terminoloogiat;
2. Sõude- ja aerutamistreener oskab komplekteerida noorte treeningurühma ja läbi viia noorsportlaste treeningut ja valmistuda ette võistlusteks
3. Sõude- ja aerutamistreener tunneb kehaliste võimete arendamise põhireegleid. Koolituse maht: 30 tundi (20 auditoorset tundi + 10 iseseisva töö tundi)
Koolituse aeg: 6.09 – 19.09.2020

Registreeimise tähtaeg: 01.09.2020 kell 23:59

Koolituse hind: 150.-€, peale registreerimistähtaja lõppu 200€

Koolituse kava
Pühapäev 6. september 2020 10.00-17.00 Tartu
1. Sissejuhatus kursusesse
2. Treeningu põhiprintsiibid
3. Sõudja ja aerutaja antropomeetria iseärasused
4. Treeningu füsioloogia
5. Treeningu planeerimine ja arveldus

Pühapäev 12. september 2020 10.00-17.00 (Sõudjad ja aerutajad eraldi gruppides)
1. Spordivarustuse areng ja ajalugu
2. Treeningute ülesehitus
3. Tehnika õpetamise iseärasused
4. Võistlusreeglid ja korraldus

Pühapäev 19. september 2020 10.00-15.00
1. 2. sessiooni koduse töö analüüs
2. Arutelud ja kokkuvõtted