Sõudeklubi “Pärnu” tulevik selge

Vahur Mäe, toimetaja   |   8. okt. 2008, 16:08

Pärnu Linnavalitsuse ametlik pressiteade

Täna, 8. oktoobril kell 12.00, allkirjastasid Pärnu linnapea Mart Viisitamm ja MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas juhatuse esimees Ivar Hallop ühiste kavatsuste protokolli, mis on aluseks edasistele tegevustele Sõudeklubi Pärnu kinnistu omandamisel.

Ühiste kavatsuste protokollis on välja toodud, et Pärnus, aadressil Tammiste tee 6a asub vibuhoone, mis kuulub MTÜ-le Eesti Spordiselts Põhjakotkas ning kelle esindaja on teinud avalduse ehitise teenindamiseks vajaliku- ligikaudu 33 000 m2 suuruse maa-ala ostueesõigusega erastamiseks. Põhjakotkale kuulub ka Pärnu linnas Rääma tee 27 asuv kinnistu, millel asub Sõudeklubi Pärnu. Linn on huvitatud sõudebaasi kinnistu omandamisest, et seda renoveerida ning arendada täiendavate investeeringute kaasamisel kinnistust tänapäeva nõuetele vastav spordikeskus.

Ühiste kavatsuste protokollis on ära toodud ka asjaolu, et Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja menetluses on Põhjakotka kaebus Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea 08.05.2008 kirjas tehtud Tammiste tee 6a, Pärnu teenindusmaa piiride määramise ettepaneku tühistamiseks. Ühiste kavatsuste protokollis on Sõudeklubi Pärnu kinnistu omandamisel edasiste tegevustena ära toodud kavatsused- Pärnu Linnavalitsus esitab Pärnu Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu Sõudeklubi Pärnu kinnistu omandamiseks 4 200 000 (neli miljonit kakssada tuhat) krooni eest.

Pärnu linn teeb peale Ühiste Kavatsuste Protokolli allkirjastamist uue ettepaneku ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse kohta. MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas tellib ja esitab Pärnu linnale Tammiste tee 6a maaüksuse mõõdistustoimiku. Peale ehitise teenindamiseks vajaliku maa ostueesõigusega erastamise menetluse kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate toimingute lõpule viimist ning Pärnu Linnavolikogu poolt antud nõusolekut sõlmivad Pärnu linn ja MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas sõudebaasi kinnistu notariaalse võlaõigusliku müügilepingu.
„Läbirääkimised MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas esindajaga olid pikad kuid konstruktiivsed. Oleme astunud ühe sammu lähemale sõudebaasi kinnistu omandamisele. Kuna linn võtab sellega seoses rahalisi kohustusi, peab meie otsuse heaks kiitma ka veel Pärnu Linnavolikogu“ lisas linnapea Mart Viisitamm.

 

2007. aastal valminud Sõudeklubi “Pärnu” eskiisprojekt