Sõudeliidu käskkiri 2022-01 koondistesse kandideerijatele

Eesti Sõudeliit   |   8. veebr. 2022, 16:30

KÄSKKIRI

Nr 2022-01, 08.02.2022

Käesolevaga kehtestatakse kord, et alates 2022 hooajast on kõikidesse Eesti sõudekoondistesse kandideerijatele kohustus osaleda järgmistel regattidel:

  • Emajõe karikavõistlusted;
  • Väikeste paatide regatt;
  • Muud väljakuulutatud katsevõistlused, millede kohta on välja saadetud nimeline kutse.

Eriotsus tehakse järgmistele koondistesse kandideerijatele:

  • kandidaadid kes ülal nimetatud võistluste ajal viibivad õpingute tõttu välismaal.
  • Kandidaadid kes väljakuulutatud võistluse ajal on haiged.

Ühtlasi tuletatakse meelde, et Sõudeliidu juhatuse otsusega 28.10.2014 on kõik koondistesse kandideerijad kohustatud täitma treeningpäevikut Sportlyzeris.

Mihkel Mardna
Sõudeliidu president