Sõudetreenerite kutseeksam 23.11.2006

Eesti Sõudeliit   |   12. okt. 2006, 20:32

Eesti Sõudeliidu kutsekomisjon kuulutab välja sõudetreeneri II ja III kategooria kutseeksami.

Eksami toimumise aeg ja koht: 23.11.2006, Harku sõudebaas, Tallinn

Taotluste vastuvõtmise tähtaeg: 10.11.2006
Palume esitada selleks vajalikud dokumendid Eesti Sõudeliidu kutsekomisjonile Eesti Sõudeliit, Sõudebaasi tee 21, 13517 Tallinn. Taotlejale esitatavad nõuded, taotluse esitamiseks vajalike dokumentide loetelu ja blanketid leiate lisades 1, 2 ja 3. Eksamid viiakse läbi algusega kell 12 Harku Sõudebaasis (Sõudebaasi tee 21)

NB! Olulised blanketid osalejale allalaadimiseks:

Eksamikomisjoni esimees, Jaak Jürimäe

EKSAMI LÄBIVIIMISE KORD OSALEJA AVALDUS OSALEJA CV