Eesti Sõudeliit kuulutab välja IV ja V astme sõudetreenerite tasemekoolituse

Eesti Sõudeliit   |   10. okt. 2017, 17:39

Eesti Sõudeliit kuulutab välja IV ja V astme sõudetreenerite tasemekoolituse.  

Koolituse läbiviija: MTÜ Terviselabor

Kuulajad:
Eesti sõudetreenerid, sportlased, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad ja sportlased kes soovivad jätkata tööd sõudetreenerina.
Eesmärgid:
1. Sõudetreener on teadlik sõudmise üldisest arengust ja valdab terminoloogiat;
2. Sõudetreener oskab komplekteerida noorte treeningurühma ja läbi viia noorsportlaste treeningut ja valmistuda ette võistlusteks
3. Sõudetreener tunneb kehaliste võimete arendamise põhireegleid.
Koolituse maht: 60 tundi (40 auditoorset tundi + 20 iseseisva töö tundi)
Koolituse aeg:    20.10 – 15.12.2017
Koolituse hind:   300 (kolmsada) €

Täiendav info ja registreerimine: priit.purge ( ät ) ut.ee, tel: 5836 3080