Akadeemiline sõudmine

image_pdfimage_print

Paadiklassid

NimetusNimetus
inglise
keeles
Tähis1

Pikkus2
(m)

Min kaal3
(kg)

ÜhepaatSingle Sculls1x8,214
1x_yhene
Paarisaeruline kahepaatDouble Sculls2x10,427
2x_paariskahene
Üksikaeruline
roolijata kahepaat
Pair2-10,427
2-_roolijata_kahene
Üksikaeruline
roolijaga kahepaat
Coxed Pair2+10,432
2_roolijaga_kahene
Paarisaeruline neljapaatQuadruple Sculls4x13,452
4x_paarisneljane
Üksikaeruline
roolijata neljapaat
Four4-13,450
4-_roolijata_neljane
Üksikaeruline
rooljaga neljapaat
Coxed Four4+13,751
4_roolijaga_neljane
 
KaheksapaatEight8+19,996
8_kaheksane
1 Eristamaks meeste ja naiste paadiklasse lisatakse tähise ette vastavalt M või W
M1x, M2x … M8+;
W1x, W2x … W8+
Kergekaalupaadiklassides LM1x jne, LW1x jneU23 vanuseklassis:
BM1x, BM2x … BM8+
BW1x, BW2x …BW8+
Kergekaalu paadiklassides BLM1x jne, BLW2x jne

Noorte vanuseklassis (U19), inglise keeles Juniors
JM1x, JM2x … JM8+
JW1x, JW2x… JW8+

2 Pikkused on orienteeruvad. Reeglitega on sätestatud vaid minimaalne pikkus -7,20 m ning maksimaalne pikkus 11,90 m, mis tähendab, et kaheksapaat  peab koosnema kahest sektsioonist. Viimane nõue on kehtiv OM-l, MM-l ja MK etappidel.
3 Paatide minimaalne kaal on reeglitega määratud ning seda kontrollitakse.
Kergekaal:
Kergekaalu paatide meeskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 70 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 72,5 kg, 
naiskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 57 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 59 kg.