Akadeemiline sõudmine


Terminoloogiast


Termin “akadeemiline sõudmine” on eesti keelde tulnud läbi vene keele, milles “гребля” tähendab aerutamist ja “академическая гребля” sõudmist.

Inglise keeles on sõudmist puudutavalt kasutuses 2 terminit:”rowing” – üksikaerusõudmine ja “sculling” paarisaerusõudmine. Eesti keeles sellist erisust ei ole.

Kõnekeeles on “aegade algusest” olnud kasutusel lühem termin – “sõudmine” kuid samas teatud olukordades on vaja kasutada pikemat terminit eristamaks sõudmist kui olümpia ala muudest sõudmise liikidest nagu meresõudmine või rahvapaadi sõudmine. 


Paadiklassid

Nimetus Nimetus
inglise
keeles
Tähis1

Pikkus2
(m)

Min kaal3
(kg)

Ühepaat Single Sculls 1x 8,2 14
1x_yhene
Paarisaeruline kahepaat Double Sculls 2x 10,4 27
2x_paariskahene
Üksikaeruline
roolijata kahepaat
Pair 2- 10,4 27
2-_roolijata_kahene
Üksikaeruline
roolijaga kahepaat
Coxed Pair 2+ 10,4 32
2_roolijaga_kahene
Paarisaeruline neljapaat Quadruple Sculls 4x 13,4 52
4x_paarisneljane
Üksikaeruline
roolijata neljapaat
Four 4- 13,4 50
4-_roolijata_neljane
Üksikaeruline
rooljaga neljapaat
Coxed Four 4+ 13,7 51
4_roolijaga_neljane
 
Kaheksapaat Eight 8+ 19,9 96
8_kaheksane
1 Eristamaks meeste ja naiste paadiklasse lisatakse tähise ette vastavalt M või W
M1x, M2x … M8+;
W1x, W2x … W8+
Kergekaalupaadiklassides LM1x jne, LW1x jneU23 vanuseklassis:
BM1x, BM2x … BM8+
BW1x, BW2x …BW8+
Kergekaalu paadiklassides BLM1x jne, BLW2x jneNoorte vanuseklassis (U19), inglise keeles Juniors
JM1x, JM2x … JM8+
JW1x, JW2x… JW8+
2 Pikkused on orienteeruvad. Reeglitega on sätestatud vaid minimaalne pikkus -7,20 m ning maksimaalne pikkus 11,90 m, mis tähendab, et kaheksapaat  peab koosnema kahest sektsioonist. Viimane nõue on kehtiv OM-l, MM-l ja MK etappidel.
3 Paatide minimaalne kaal on reeglitega määratud ning seda kontrollitakse.
 


Kaalukategooriad


Kergekaal:
Kergekaalu paatide meeskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 70 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 72,5 kg, 
naiskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 57 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 59 kg.
Kergekaalu paadiklasside tähises on lisatud “L”

Absoluutkaalukategoorias mingeid piiranguid ei ole


Kvalifikatsioonisüsteem


Sõudmise tiitlivõistlustel sõidetakse välja kõik kohad. Kuna distantsile mahub korraga võistlema 6 paati, siis on võitjate väljaselgitamiseks kehtestatud edasipääsusüsteem (ing.k “progression system”).

Paatkonnad jaotatakse eelsõitudesse ning tulenevalt osavõtjate arvust toimub edasipääs järgnevatesse ringidesse alljärgnevalt:

Variant 1: 7-8 registreerunut
   
Formaat: Kaks eelsõitu,

üks vahesõit,

poolfinaale ei toimu.

   
Eelsõidud: Iga eelsõidu võitja pääseb A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
   
Vaheõit: Vahesõidu neli esimest meeskonda pääsevad A-finaali;

kui on 8 registreerunut, lähevad ülejäänud edasi B-finaali.

   
Variant 2: 9-10 registreerunut
   
Formaat: Kaks eelsõitu,
üks vahesõit,
poolfinaale ei toimu.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu kaks esimest lähevad edasi A-finaali,
ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
   
Vaheõit: Kaks esimest meeskonda lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
   
Variant 3: 11-12 registreerunut
   
Formaat: Kaks eelsõitu,
kaks vahesõitu,
poolfinaale ei toimu.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu esimne läheb edasi A-finaali,
ülejäänud lähevad vahesõitu.
   
Vahesõit: Iga vahesõidu kaks esimest meeskonda lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
   
Variant 4: 13-15 registreerunut
   
Formaat: Kolm eelsõitu,
üks vahesõit ja
kaks A/B poolfinaali.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu kolm paremat meeskonda pääsevad A/B poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
   
Vahesõidud: Vahesõidu kolm esimest meeskonda lähevad edasi A/B poolfinaali;
kui on 14 või 15 registreerunut, siis ülejäänud lähevad edasi C-finaali.
   
Poolfinaalid: Iga A/B poolfinaali kolm esimest meeskonda pääsevad A finaali; ülejäänud lähevad edasi B finaali.

Poolfinaalide läbiviimiseks on 2 võimalust.

   
Variant 5 16-18 registreerunut
   
Formaat: Kolm eelsõitu,
kaks vahesõitu,
kaks A/B poolfinaali
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu kaks paremat lähevad edasi A/B poolfinaali.
Ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse
   
Vahesõidud: Iga vahesõidu kolm esimest lähevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi C-finaali.Vahesõitude läbiviimiseks on kaks varianti.
   
Poolfinaalid: Iga poolfinaali kolm paremat lähevad edasi A-finaali,
ülejäänud lähevad edasi B-finaali.Poolfinaalid eläbiviimiseks on kaks varianti.
   
Variant 6: 19-20 registreerunut
   
Formaat: Neli eelsõitu,
kaks vahesõitu,
kaks A/B poolfinaali ja
kaks C/D poolfinaali.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu kaks paremat pääsevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
   
Vahesõidud: Iga vahesõidu kaks esimest meeskonda pääsevad A/B poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.

Vahesõitude läbiviimiseks on kaks varianti.

   
Poolfinaalid: Iga A/B poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A-finaali; ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

Iga C/D poolfinaali viimane meeskond läheb edasi D finaali, ülejäänud lähevad  C finaali.

  Poolfinaalide läbiviimiseks on kaks võimalust.
   
Variant 7: 21-24 registreerunut
   
Formaat:          Neli eelsõitu,
neli vahesõitu,
kaks A/B poolfinaali ja
kaks C/D poolfinaali.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu võitja läheb edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi nelja vahesõitu
   
Vahesõidud: Iga eelsõidu kaks paremat lähevad edasi A/B poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaalidesse.
Vahesõitude läbiviimiseks on kaks võimalust.
   
Poolfinaalid: Iga A/B poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A finaali; Ülejäänud lähevad edasi B finaali.
Iga C/D poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C finaali;
ülejäänud lähevad D finaali.
Poolfinaalide läbiviimiseks on 2 varianti.
Variant 8: 25-26 registreerunut
   
Formaat: Viis eelsõitu,
üks vahesõit,
neli veerandfinaali,
kaks  A/B poolfinaali ja
kaks C/D poolfinaali.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu neli paremat lähevad edasi veerandfinaalidesse;
ülejäänud lähevad vahesõitu.
   
Vahesõit: Neli esimest meeskonda lähevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud lähevad edasi E-finaali.
   
Veerandfinaalid: Iga veerandfinaali kolm esimest lähevad edasi A/B poolfinaali, ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.
Veerandfinaalide läbiviimiseks on kaks võimalust.
   
Poolfinaalid: Iga A/B poolfinaali kolm esimest paatkonda pääsevad A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Iga C/D poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C-finaali;
ülejäänud lähevad edasi D-finaali.
25 registreerunu korral läheb iga C/D poolfinaali viimane edasi E-finaali.
Poolfinaalide läbiviimiseks on 2 võimalust.
Variant 9 27-30 registreerunut
   
Formaat: Viis eelsõitu,
kaks vahesõitu,
neli veerandfinaali,
kaks A/B poolfinaali ja
kaks C/D.
   
Eelsõidud: Iga eelsõidu neli paremat pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
   
Vahesõidud: Iga vahesõidu kaks paremat paatkonda pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud pääsevad E-finaali.Vahesõitude läbiviimiseks on kaks võimalust.
   
Veerandfinaalid:           Iga veerandfinaali kolm  paremat meeskonda lähevad edasi A/B
poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.Veerandfinaalide läbiviimiseks on kaks võimalust.
   
Poolfinaalid: A/B poolfinaali kolm paremat meeskonda lähevad edasi A- finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

C/D poolfinaali kolm paremat lähevad edasi C-finaali, ülejäänud lähevad D-finaali.

Poolfinaalide läbiviimiseks on 2 võimalust.

Variant 10: 31-36 registreerunut
   
Formaat:          Kuus eelsõitu,

kolm vahesõitu,

neli veerandfinaali,

kaks A/Bpoolfinaali,

kaks C/D poolfinaali,

kaks E/F poolfinaali.

   
Eelsõidud:        Iga eelsõidu kolm paremat paatkonda pääsevad edasi veerandfinaalidesse.

Ülejäänud lähevad vahesõitudesse.

   
Vahesõidud: Iga vahesõidu kaks paremat paati pääseb edasi veerandfinaali; ülejäänud paadid pääsevad E/F poolfinaali.

Vahesõitude läbiviimiseks on 2 võimalust.

   
Veerandfinaalid: Iga veerandfinaali kolm paremat paatkonda pääseb A/B poolfinaali.

Ülejäänud paatkonnad pääsevad C/D poolfinaali.

Veerandfinaalide läbiviimiseks on kaks varianti.

   
Poolfinaalid: A/B poolfinaalide kolm paremat pääsevad A-finaali.

Ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

 

C/D poolfinaalide kolm paemat pääsevad C-finaali.

Ülejäänud pääsevad D-finaali

E/F poolfinali kolm paremat pääsevad edasi E-finaali,

Ülejäänud pääsevad F-finaali.

 

31 registreerunu korral läheb iga E/F poolfinaali viimane edasi F-finaali.

 

Poolfinaalide läbiviimiseks on kaks võimalust.

 

Märkus: pane tähele eriolukorda 31 registreerunu korral, kus E/F poolfinaalide viimased lähevad edasi F-finaali.

   
Variant 11: 37 kuni 40 registreerunut
Variant 12: 41 kuni 48 registreerunut
Variant 13: 49 ja rohkem registrerunut