1

Akadeemiline sõudmine


Terminoloogiast


Termin “akadeemiline sõudmine” on eesti keelde tulnud läbi vene keele, milles “гребля” tähendab aerutamist ja “академическая гребля” sõudmist.

Inglise keeles on sõudmist puudutavalt kasutuses 2 terminit:”rowing” – üksikaerusõudmine ja “sculling” paarisaerusõudmine. Eesti keeles sellist erisust ei ole.

Kõnekeeles on “aegade algusest” olnud kasutusel lühem termin – “sõudmine” kuid samas teatud olukordades on vaja kasutada pikemat terminit eristamaks sõudmist kui olümpia ala muudest sõudmise liikidest nagu meresõudmine või rahvapaadi sõudmine. 


Paadiklassid

Nimetus Nimetus
inglise
keeles
Tähis1

Pikkus2
(m)

Min kaal3
(kg)

Ühepaat Single Sculls 1x 8,2 14
1x_yhene
Paarisaeruline kahepaat Double Sculls 2x 10,4 27
2x_paariskahene
Üksikaeruline
roolijata kahepaat
Pair 2- 10,4 27
2-_roolijata_kahene
Üksikaeruline
roolijaga kahepaat
Coxed Pair 2+ 10,4 32
2_roolijaga_kahene
Paarisaeruline neljapaat Quadruple Sculls 4x 13,4 52
4x_paarisneljane
Üksikaeruline
roolijata neljapaat
Four 4- 13,4 50
4-_roolijata_neljane
Üksikaeruline
rooljaga neljapaat
Coxed Four 4+ 13,7 51
4_roolijaga_neljane
 
Kaheksapaat Eight 8+ 19,9 96
8_kaheksane
1 Eristamaks meeste ja naiste paadiklasse lisatakse tähise ette vastavalt M või W
M1x, M2x … M8+;
W1x, W2x … W8+
Kergekaalupaadiklassides LM1x jne, LW1x jneU23 vanuseklassis:
BM1x, BM2x … BM8+
BW1x, BW2x …BW8+
Kergekaalu paadiklassides BLM1x jne, BLW2x jneNoorte vanuseklassis (U19), inglise keeles Juniors
JM1x, JM2x … JM8+
JW1x, JW2x… JW8+
2 Pikkused on orienteeruvad. Reeglitega on sätestatud vaid minimaalne pikkus -7,20 m ning maksimaalne pikkus 11,90 m, mis tähendab, et kaheksapaat  peab koosnema kahest sektsioonist. Viimane nõue on kehtiv OM-l, MM-l ja MK etappidel.
3 Paatide minimaalne kaal on reeglitega määratud ning seda kontrollitakse.
 


Kaalukategooriad


Kergekaal:
Kergekaalu paatide meeskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 70 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 72,5 kg, 
naiskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 57 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 59 kg.
Kergekaalu paadiklasside tähises on lisatud “L”

Absoluutkaalukategoorias mingeid piiranguid ei ole


Kvalifikatsioonisüsteem

Sõudmise tiitlivõistlustel sõidetakse välja kõik kohad. Kuna distantsile mahub korraga võistlema 6 paati, siis on võitjate väljaselgitamiseks kehtestatud edasipääsusüsteem (ing.k “progression system“).

vt World Rowing Rule Book, Appendix R7 – World Rowing Progression system
MK-etappidel ja kontinentaalsetel MV-l on kasutusel lühendatud edasipääsusüsteem
vt World Rowing Rule Book, Appendix R13 – World Rowing Cup progression system

Eraldistart
vt World Rowing Rule Book, Appendix R8 – Time Trials

Asjaolud, mille korral kasutatakse eraldistarte:
a. Maailma sõudeliidu progressisüsteemi osana (lisa R7)
     Juhtum 13: 49 ja rohkem osavõtjata – esimene voor peab toimuma eraldistardina;
b. Maailma sõudeliidu progressisüsteemi asemel:
     i. Ettenägematute juhtumite nagu halbade ilmastikuolude korral kui reeglite järgi pole muud mõistlikku    alternatiivi (näiteks Eelsõidud kus radade ümberjaotamine ei ole lubatud ja/või pole piisavalt aega võistlussõitude edasilükkamiseks);
    ii. Kaotatud aja tagasivõitmiseks (ebasoodsatest ilmastikuoludest või muudest tingimustest põhjustatud) ühe või mitme vooru vahelejätmine ja asendamine eraldistardiga.

Paatkonnad jaotatakse eelsõitudesse ning tulenevalt osavõtjate arvust toimub edasipääs allpool toodud variantide alusel.

Termineid ja sõnaseletusi:

H Heat Eelsõit
R Repechage Vahesõit
    Vahesõidu mõte on anda igale osavõtjale, kes ei pääsenud otse järgmisesse raundi, nö teine võimalus. Ühtlasi on see ka loosimisest ja ilmastikust tingitud võimaliku ebavõrdsuse tasandamiseks/ellimineerimiseks.
Q Quarterfinal Veerandfinaal
  QF ABCD ABCD-veerandfinaalid (kohad 1-24)
  QF EFGH EFGH-veerandfinaalid (kohad 25-48)
SA/B Semi-finals for finals A&B Poolfinaal A- ja B-finalistide selgitamiseks (kohad 1-12)
SC/D Semi-finals for finals C&D Poolfinaal C- ja D-finalistide selgitamiseks (kohad 13-24)
jne   jne
FA Final A  A-finaal (kohad 1-6)
FB Final B B-finaal (kohad 7-12)
FC Final C C-finaal (kohad 13-18)
jne    
TT Time Trial Eraldistart
ELM Eliminated Eemaldatud / välja jäänud
P Preliminary Race Sõit radadele (6 või vähema osavõtja korral)
Variant 1: 7-8 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu
 • üks vahesõit
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud: Iga eelsõidu 1. läheb otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vaheõit: Vahesõidu 1-4 lähevad edasi A-finaali;
kui on 8 registreerunut, lähevad ülejäänud edasi B-finaali.
Variant 2: 9-10 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud: Iga eelsõidu 1-2 lähevad otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu
Vaheõit: Vahesõidu 1-2 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 3: 11-12 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud: Iga eelsõidu 1.otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vahesõit: Iga vahesõidu 1-2 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 4: 13-15 registreerunut
Formaat:
 • kolm eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • kaks A/B-poolfinaali.
Eelsõidud: Iga eelsõidu 1-3 lähevad otse A/B-poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vahesõidud: Vahesõidu 1-3 lähevad edasi A/B poolfinaali;
kui on 14 või 15 registreerunut, siis ülejäänud lähevad edasi C-finaali.
Poolfinaalid: Iga A/B-poolfinaali 1-3 lähevad edasi A-finaali; ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 5 16-18 registreerunut
Formaat:
 • kolm eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • kaks A/B-poolfinaali
Eelsõidud: Iga eelsõidu 1-2 lähevad otse A/B-poolfinaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud: Iga vahesõidu 1-3 lähevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi C-finaali.
Poolfinaalid: Iga poolfinaali 1-3 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 6: 19-20 registreerunut
Formaat:
 • neli eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • kaks A/B poolfinaali,
 • kaks C/D poolfinaali.
Eelsõidud: Iga eelsõidu kaks paremat pääsevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud: Iga vahesõidu kaks esimest meeskonda pääsevad A/B poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi C/D-poolfinaali.
Poolfinaalid: Iga A/B poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A-finaali; ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

Iga C/D poolfinaali viimane meeskond läheb edasi D-finaali, ülejäänud lähevad  C finaali.

Variant 7: 21-24 registreerunut
Formaat:         
 • neli eelsõitu,
 • neli vahesõitu,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali.
Eelsõidud: Iga eelsõidu võitja läheb edasi A/B-poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi nelja vahesõitu
Vahesõidud: Iga eelsõidu kaks paremat lähevad edasi A/B-poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D-poolfinaalidesse.
Poolfinaalid: Iga A/B-poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A finaali; Ülejäänud lähevad edasi B finaali.
Iga C/D-poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C finaali;
ülejäänud lähevad D finaali.
Variant 8: 25-26 registreerunut
Formaat:
 • viis eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks  A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D poolfinaali.
Eelsõidud: Iga eelsõidu neli paremat lähevad edasi veerandfinaalidesse; ülejäänud lähevad vahesõitu.
Vahesõit: Neli esimest meeskonda lähevad edasi veerandfinaali; ülejäänud lähevad edasi E-finaali.
Veerandfinaalid: Iga veerandfinaali kolm esimest lähevad edasi A/B-poolfinaali, ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.
Poolfinaalid: Iga A/B-poolfinaali kolm esimest paatkonda pääsevad A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Iga C/D poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C-finaali; ülejäänud lähevad edasi D-finaali.
25 registreerunu korral läheb iga C/D-poolfinaali viimane edasi E-finaali.
Variant 9 27-30 registreerunut
Formaat:
 • viis eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali
Eelsõidud: Iga eelsõidu neli paremat pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud: Iga vahesõidu kaks paremat paatkonda pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud pääsevad E-finaali.
Veerandfinaalid:           Iga veerandfinaali kolm  paremat meeskonda lähevad edasi A/B-poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.
Poolfinaalid: A/B-poolfinaali kolm paremat meeskonda lähevad edasi A- finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

C/D poolfinaali kolm paremat lähevad edasi C-finaali, ülejäänud lähevad D-finaali.

Variant 10: 31-36 registreerunut
Formaat:         
 • Kuus eelsõitu,
 • kolm vahesõitu,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali,
 • kaks E/F-poolfinaali.
Eelsõidud:        Iga eelsõidu 1-3 lähevad otse veerandfinaalidesse.
Vahesõidud: Iga vahesõidu 1-2 lähevad edasi veerandfinaali; ülejäänud lähevad E/F-poolfinaali.
Veerandfinaalid: Iga veerandfinaali 1-3 lähevad edasi A/B-poolfinaali, ülejäänud paatkonnad lähevad edasiC/D-poolfinaali.
Poolfinaalid: A/B-poolfinaalide 1-3 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
C/D-poolfinaalide 1-3 lähevad edasi C-finaali, ülejäänud lähevad edasi D-finaali.
E/F-poolfinali 1-3 lähevad edasi E-finaali, ülejäänud lähevad F-finaali.31 registreerunu korral läheb iga E/F poolfinaali viimane edasi F-finaali.
   
Variant 11: 37 kuni 40 registreerunut
Formaat:
 • 8 eelsõitu
 • 4 vahesõitu
 • 4 veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 3 E/F/G-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F-, G-finaalid
Variant 12: 41 kuni 48 registreerunut
Formaat:
 • 8 eelsõitu
 • 8 vahesõitu
 • 4 ABCD-veerandfinaali
 • 4 EFGH-veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 2 E/F-poolfinaali
 • 2 G/H-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F- ,G-, H-finaalid
Variant 13: 49 ja rohkem registreerunut
Formaat:
 • Eraldistart
 • 8 eelsõitu
 • 4 ABCD-veerandfinaali
 • 4 EFGH-veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 2 E/F-poolfinaali
 • 2 G/H-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F- ,G-, H…jne-finaalid
Eraldistardid: 48 parema tulemusega paatkonda loositakse 8-sse eelsõitu
Eelsõidud: iga eelsõidu 3 paremat lähevad edasi ABCD-veerandfinaali, 4-6 lähevad edasi EFGH-veerandfinaali
… jne