Sõudestaadion

image_pdfimage_print

Sõudestaadion – kõnekeeles küll rohkem kasutusel sõudekanal – on rajatis millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil toimuvad võistlused.

Termin sõudekanal on asjakohane juhul kui tegu on tõepoolest sõna otseses mõttes kanaliga, ehk tehisveekoguga, näiteks Etoni (Dorney Lake), Münheni, Moskva, Bresti jt sõudekanalid.
Kui võistlusdistants asub looduslikul veekogul, siis asjakohasem termin on sõudestaadion. Näitena olgu toodud Galve järv Trakais, Kaukajärvi Tamperes, Rotsee järv Luzernis. Sama kehtib ka olukorras kus, sõudedistants on rajatud looduslikule veekogule, kuid milline on oluliselt inimtegevuse läbi muudetud, kohandatud, paisutatud, ümberkaevatud. Näiteks Malta järv Poznanis või Strachclyde Loch Motherwll’is (Šotimaal, Glasgow lähistel).

Inglise keeles on kasutusel terminid rowing course ja rowing venue. Teine termin on rohkem kasutusel terve kompleksi kohta, ehk sõudkanal või sõudestaadion koos kõige sinna juurde kuuluvaga.

Standartsel, rahavusvaheliste regattide korraldamiseks sobival sõudestaadionil peab olema 8 rada, pluss mõlemal pool distantsi nii palju vaba vett, et oleks võimalik liikuda distantsi kõrvalt starti. Võistlemine toimub 6-l rajal.
Distants peab olema sirge ja võimaldama võimalikult võrdsed tingimused 6 meeskonna üheagsele võistlemisele.
Distantsi iga raja laius – 13,5 m

Alates 2001.aasta veebruarist rajatud sõudestaadionid, millistel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i või MK etappe, peavad vastama A-kategooria sõudestaadioni nõuetele.

Rahvusvahelise Sõudeliidu FISA reeglid kehtestavad sõudestaadionile kindlad nõuded. On määratletud 2 kategooriat:

  • A-kategooria sõudestaadion, millel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i ja MK regatid.
  • B-kategooria sõudestaadionid on kõik need, mis ei vasta A-kategooria distantsi nõuetele.

A-kategooria sõudestaadioni peamised parameetrid:

Minimaalne pikkus2150 m
Soovitav pikkus2200 m
Minimaalne laius135 m (13,5+(6×13,5)+13,5 m
Ideaalne laius162 m (27+(6×13,5)+27 m
Minimaalne sügavus3,0 m (madalaimas punktis, kui sügavus on ebaühtlane)
Soovitatav sügavus3,5 m (madalaimas punktis, kui sügavus on ebaühtlane)
Vee voolei ole lubatud
Rajadpeavad olema eraldatud poidega.
Poide vahepikki distantsi 10 m vahedega (lubatud on ka 12,5 m)

Lisaks eeltoodule on reeglitega määratletud nõuded sõudestaadioni muudele osadele ja rajatistele nagu
starditsoon ja pontoonid
poide möödud, vahed ja värvus distantsi eri osades
starditorn, finišitorn, joondaja majake, vaheajavõtu majakesed (500, 1000 ja 1500 m peal)
starteri varustus, kommunikatsioonivahendid, tablood
ajavõtu ja protokollimise süsteem jpm
Vaata FISA Rule Book, lk 67 Rules 42-44; lk 155 – Appendix 10, Bye-Laws to Rules 42 to 44 – Regatta Courses 

Eraldi manuaaliga, FISA Manual for Rowing Championships on fikseeritud kõik muud FISA egiidi all toimuvate võistluste korraldamiseks vajalik, nagu:
võistluste korraldajaks kandideerimise kord, kogu võistlusala logistika (majutamine, toitlustamine, parklad, ellingud, jne), regati kontor, meditsiiniline abi, vetelpääste, telepildi tootmine, võistluste eelne ja aegne kommunikatsioon, tehnilised installatsioonid jpm

Näiteid sõudekanalitest:

Aidu sõudekanal Eestis (kaevamistööd 2012 juuli -2013 august)
Aidu rowing course 2013 july

Dorney_lake_Eton
London 2012 olümpiaregati toimumispaik – Dorney Lake, Etoni kolledži maadel

Pekingi_soudekanal
Pekingi olümpiamängude sõudekanal

20100619_MK_II_Mnchen_002
1972.aasta Müncheni OMi sõudekanal