Sõudestaadion

Sõudestaadion – kõnekeeles küll rohkem kasutusel sõudekanal – on rajatis millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil toimuvad võistlused.

Termin sõudekanal on asjakohane juhul kui tegu on tõepoolest sõna otseses mõttes kanaliga, ehk tehisveekoguga, näiteks Etoni (Dorney Lake), Münheni, Moskva, Bresti jt sõudekanalid.
Kui võistlusdistants asub looduslikul veekogul, siis asjakohasem termin on sõudestaadion. Näitena olgu toodud Galve järv Trakais, Kaukajärvi Tamperes, Rotsee järv Luzernis. Sama kehtib ka olukorras kus, sõudedistants on rajatud looduslikule veekogule, kuid milline on oluliselt inimtegevuse läbi muudetud, kohandatud, paisutatud, ümberkaevatud. Näiteks Malta järv Poznanis või Strachclyde Loch Motherwell’is (Šotimaal, Glasgow lähistel).

Inglise keeles on kasutusel terminid rowing course ja rowing venue. Termini rowing course all peetakse silmas sõudetrassi või kanalit kui sellist, rowing venue on kasutusel terve kompleksi kohta ehk sõudestaadion koos kõige sinna juurde kuuluvaga.

Standartsel, rahvusvaheliste regattide korraldamiseks sobival sõudestaadionil peab olema 8 rada, pluss mõlemal pool distantsi nii palju vaba vett, et oleks võimalik liikuda distantsi kõrvalt starti. Võistlemine toimub 6-l rajal.
Distants peab olema sirge ja võimaldama võimalikult võrdsed tingimused 6 meeskonna üheaegsele võistlemisele.
Sõudestaadionid, millistel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i või MK etappe, peavad vastama A-kategooria sõudestaadioni nõuetele. Maailma Sõudeliidu FISA reeglid kehtestavad sõudestaadionile kindlad nõuded – on määratletud 2 kategooriat:

  • A-kategooria sõudestaadion, millel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i ja MK regatid.
  • B-kategooria sõudestaadionid on kõik need, mis ei vasta A-kategooria distantsi nõuetele.

A-kategooria sõudestaadioni peamised parameetrid (al 2018):

Minimaalne pikkus 2120m
Minimaalne laius 116m = 8m + (8 rada x 12,5m) + 8 m)
Ideaalne laius 150m = 25m + (8 rada x 12,5m) + 25m
Minimaalne sügavus 2,0 m (kui sügavus on ühtlane üle terve distantsi)
  3,0 m (madalaimas punktis kui sügavus on ebaühtlane)
Vee vool ei ole lubatud
Rajad peavad olema eraldatud poidega.
Poide vahe pikki distantsi 10 m vahedega (lubatud on ka 12,5 m)

Lisaks eeltoodule on reeglitega määratletud nõuded sõudestaadioni muudele osadele ja rajatistele nagu
starditsoon ja pontoonid, poide möödud, vahed ja värvus distantsi eri osades, starditorn, finišitorn, joondaja majake, vaheajavõtu majakesed (500, 1000 ja 1500 m peal), starteri varustus, kommunikatsioonivahendid, tablood, ajavõtu ja protokollimise süsteem jpm
Vaata ka:
 – FISA Rule Book, lk 66 Rules 42-44
– 
 Appendix 10 lk 153, Bye-Laws to Rules 42 to 44 – Regatta Courses 

Eraldi manuaaliga – FISA Manual for Rowing Championships – on fikseeritud kõik muud FISA egiidi all toimuvate võistluste korraldamiseks vajalik, nagu:
võistluste korraldajaks kandideerimise kord, kogu võistlusala logistika (majutamine, toitlustamine, parklad, ellingud, jne), regati kontor, meditsiiniline abi, vetelpääste, telepildi tootmine, võistluste eelne ja aegne kommunikatsioon, tehnilised installatsioonid jpm

Näiteid sõudekanalitest:

Aidu sõudekanal Eestis (kaevamistööd 2012 juuli -2013 august)
Aidu rowing course 2013 july

Dorney_lake_Eton
London 2012 olümpiaregati toimumispaik – Dorney Lake, Etoni kolledži maadel

Pekingi_soudekanal
Pekingi olümpiamängude sõudekanal

20100619_MK_II_Mnchen_002
1972.aasta Müncheni OMi sõudekanal