Tradehouse OÜ Noorsportlase Stipendiumile kandideerimine avatud

Eesti Sõudeliit   |   4. sept. 2018, 21:10

Stipendiumi info:

 1. Tradehouse OÜ annab välja Noorsportlase Stipendiumi eesmärgiga tunnustada ja toetada lootustandvate noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist kohalikel ning rahvusvahelistel võistlustel.
 2. Stipendiumi suurus on kuni 20 000€ aastas.
 3. Stipendium võidakse määrata ja jagada mitme noorsportlase vahel.
 4. Taotluste esitamise aeg: 10. september – 7. oktoober 2018.a.
 5. Noorsportlase stipendiumile saavad kandideerida lootustandvad ja eelnevalt tulemuslikult esinenud noored.
 6. Taotleja vanuse ülempiiriks on 26 eluaastat.
 7. Stipendiumi taotlemiseks peab taotleja esitama:
  • motivatsioonikirja koos lühielulooga;
  • põhjendama toetuse vajalikkust (programm, kulude jaotus, sportlastee ja seniste saavutuste kirjeldus);
  • hooldusõigusliku isiku nõusoleku stipendiumi taotlemiseks alla 18.a taotlejate puhul;
  • vähemalt ühe soovituskirja treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.
 8. Täismahus Noorsportlase Stipendiumi Statuut on kättesaadav siin

Kontaktisik:
Laura Kuldkepp
Tradehouse tegevjuht
tel: +372 680 1601
mobiil: +372 50 311 30
e-post: laura@tradehouse.ee