Viljandisse rajatakse uus sõudeelling

Vahur Mäe, toimetaja   |   2. mai 2008, 12:06

Esmaspäeval, 5. mail kell 15 allkirjastavad Viljandi järve rannas asuvas sõudeklubis Viljandi linnapea Kalle Jents, MA Viljandi Spordikeskuse juhataja Mati Jürisson ja AS-i YIT Ehitus Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp sõudeellingu ehituse töövõtulepingu.

Viljandi Linnavalitsus valis sõudeellingu ehitajaks kaheksa pakkuja hulgast AS-i YIT Ehitus, kuna YIT Ehitus tegi ellingu ehitamiseks soodsaima pakkumise. Rajatava hoone ehitusmaksumus on 8,2 miljonit krooni, uus sõudeellingu hoone ehitatakse Viljandi randa, sõudeklubi kõrvale ning see valmib käesoleva aasta lõpuks.

Viljandi sõudmistreeneri Ruth Vaari sõnul hakkavad siinsete sõudjate unistused ja lootused täituma.\”Ellingu rajamisega luuakse uued väärtused kindlustamaks täiskasvanud sportlaste treenimise jätkamist kodulinnas. Nüüd jääb üle veel rohkem medaliomanikke oodata”, ütles Ruth Vaar.

Valmib aasta lõpuks

Käesoleva aasta lõpus valmiv sõudeelling parandab oluliselt sõudjate treeningu- ning inventari hoiu tingimusi”, lausus AS-i YIT Ehitus Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp. “Uues sõudeellingus on paatide säilitamiseks ja remondiks kaasaegsed tingimused. Lisaks saab uuelt paadisillalt probleemideta vette lasta üheaegselt mitmeid paate, sealhulgas ka suurimat, kaheksalist paati.”

588
Arhitektuuribüroo PAIK arhitektid OÜ (Estonia pst 7, Tallinn) projekti makett

Peatöövõtu mahu hulka kuulub sõudeellingu hoone püstitamine OÜ Paik Arhitektide poolt koostatud eelprojekti alusel ja asendiplaanil tähistatud töömaa piiridesse jäävate välisvõrkude väljaehitamine ning töömaa heakorratööd. YIT Ehituse ülesandeks on ehitustööde peatöövõtt sõudeellingu kasutusvalmiduseni, nõuetekohase vajalike tööjooniste, täitedokumentatsiooni (s.h hooldus- ja kasutusjuhendid) koostamine ja üleandmine.