Spordiregulatsioonid

Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis
Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonides on kinnitatud Eesti Olümpiakomitee täiskogu poolt 17. mail 2017
EOK kodulehel
Laadi dokument
 “Hea juhtimise tava” reeglistikuga liitunud organisatsioonid EOK liikmete kaupa

Hartad

Eesti Spordi Harta
Olümpiaharta
Euroopa Spordi Harta
Euroopa spordieetika koodeks

Muud sporti reguleerivad õigusaktid

Eesti spordiseadus
Mittetulundusühingute seadus
Sihtasutuste seadus
Hasartmängumaksu seadus
Eesti Kultuurikapitali seadus
Riikliku statistika seadus
Tulumaksuseadus