Reegliraamat

Sõudeliidu reegliraamat*

Sõudeliidu põhikiri (2019)
Sõudeliidu kodukord (2015)
Sõudeliidu võistlusreeglid (2018)
Sõudevõistluste üldjuhend (2022)
Sõudeliidu SiseSõudeSarja juhend (2023-2024)

Lisa 1 Komisjonide kohustused
Lisa 2 Eetikakoodeks
Lisa 3 Manipuleerimine
Lisa 4 Sõudestaadion
Lisa 5 Reklaamireeglid
Lisa 6 Kvalifikatsioonisüsteem
Lisa 7 Kohtunike litsentsid

* 12.03.2015 juhatuse otsusega on kinnitatud Eesti Sõudeliidu reegliraamatu struktuur. Lähtepunktiks on maksimaalne võimalik ühilduvus WR (FISA) reegliraamatu struktuuriga. Hetke kehtivad regulatsioonid on lisatud reegliraamatu koosseisu ning on üksikdokumentidena alla laaditavad.

Reegliraamat – 2022 (projekt)

Statuudid

Võistlusreeglid