Sõudestaadion

Sõudestaadion – kõnekeeles küll rohkem kasutusel sõudekanal – on rajatis millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil toimuvad võistlused.

Termin sõudekanal on asjakohane juhul kui tegu on tõepoolest sõna otseses mõttes kanaliga, ehk tehisveekoguga, näiteks Etoni (Dorney Lake), Münheni, Moskva, Bresti jt sõudekanalid.
Kui võistlusdistants asub looduslikul veekogul, siis asjakohasem termin on sõudestaadion. Näitena olgu toodud Galve järv Trakais, Kaukajärvi Tamperes, Rotsee järv Luzernis. Sama kehtib ka olukorras kus, sõudedistants on rajatud looduslikule veekogule, kuid milline on oluliselt inimtegevuse läbi muudetud, kohandatud, paisutatud, ümberkaevatud. Näiteks Malta järv Poznanis või Strachclyde Loch Motherwell’is (Šotimaal, Glasgow lähistel).

Inglise keeles on kasutusel terminid rowing course ja rowing venue. Termini rowing course all peetakse silmas sõudetrassi või kanalit kui sellist, rowing venue on kasutusel terve kompleksi kohta ehk sõudestaadion koos kõige sinna juurde kuuluvaga.

Standartsel, rahvusvaheliste regattide korraldamiseks sobival sõudestaadionil peab olema 8 rada, pluss mõlemal pool distantsi nii palju vaba vett, et oleks võimalik liikuda distantsi kõrvalt starti. Võistlemine toimub 6-l rajal.
Distants peab olema sirge ja võimaldama võimalikult võrdsed tingimused 6 meeskonna üheaegsele võistlemisele.
Sõudestaadionid, millistel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i või MK etappe, peavad vastama A-kategooria sõudestaadioni nõuetele. Maailma Sõudeliidu FISA reeglid kehtestavad sõudestaadionile kindlad nõuded – on määratletud 2 kategooriat:

  • A-kategooria sõudestaadion, millel korraldatakse OM-i, MM-i, EM-i ja MK regatid.
  • B-kategooria sõudestaadionid on kõik need, mis ei vasta A-kategooria distantsi nõuetele.

A-kategooria sõudestaadioni peamised parameetrid (al 2018):

Minimaalne pikkus2120m
Minimaalne laius116m = 8m + (8 rada x 12,5m) + 8 m)
Ideaalne laius150m = 25m + (8 rada x 12,5m) + 25m
Minimaalne sügavus2,0 m (kui sügavus on ühtlane üle terve distantsi)
 3,0 m (madalaimas punktis kui sügavus on ebaühtlane)
Vee voolei ole lubatud
Rajadpeavad olema eraldatud poidega.
Poide vahepikki distantsi 10 m vahedega (lubatud on ka 12,5 m)

Lisaks eeltoodule on reeglitega määratletud nõuded sõudestaadioni muudele osadele ja rajatistele nagu
starditsoon ja pontoonid, poide möödud, vahed ja värvus distantsi eri osades, starditorn, finišitorn, joondaja majake, vaheajavõtu majakesed (500, 1000 ja 1500 m peal), starteri varustus, kommunikatsioonivahendid, tablood, ajavõtu ja protokollimise süsteem jpm

Vaata ka World Rowing Rule Book,

  • Rules 31-33; lk 108-109
  • Appendix R4, lk 147-153

Eraldi manuaaliga – World Rowing Events Manual – on fikseeritud kõik muud WR (FISA) egiidi all toimuvate võistluste korraldamiseks vajalik, nagu:
– võistluste korraldajaks kandideerimise kord,
– kogu võistlusala logistika (majutamine, toitlustamine, parklad, ellingud, jne),
– regati kontor,
– meditsiiniline abi, vetelpääste, telepildi tootmine, võistluste eelne ja aegne kommunikatsioon, tehnilised installatsioonid jpm

Näiteid sõudekanalitest:

Aidu sõudekanal Eestis (kaevamistööd 2012 juuli -2013 august)

2012 London OM-sõudestaadion – Dorney Lake, Etoni kolledži maadel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Pekingi OM-sõudekanal – Shunyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 Müncheni OM-sõudekanal

Gravelines (FRA) sõudekanal