Liidupäev

image_pdfimage_print

Liidupäev (MTÜ seaduse mõistes Üldkoosolek) on Sõudeliidu kõrgeim organ.
Liidupäevade vahelisel ajal juhib Liidu tegevust Juhatus.

2018 Liidupäev

Toimumise aeg: neljapäev 05. juuli 2018, kell 17:00
Toimumise koht: Tallinn, Pärnu mnt 102c, EOK koosolekute ruum.

Päevakord:

 1. 2017.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2017.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

2018 Liidupäeva protokoll

Materjalid:
2017 majandusaasta aruanne
 2017 tulude-kulude tabel: lühikepikk
 2018 eelarve kava: lühikepikk
2018 riikliku noortespordi toetuse jagamine

Taustainfo, noortesport (U19 + U23):
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: sooline koosseis,
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: tulpdiagramm
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: joondiagramm, 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, tabel 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, joondiagramm
 Eesti U19+U23 MV: Medalid, 2008-2017, tabel

2017 Liidupäev

Toimumise aeg: 08. juuni 2017, kell 17:00
Toimumise koht: Tallinn, Pärnu mnt 102c, EOK koosolekute ruum.

Päevakord:

 1. 2016.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Sõudeliidu põhikirja muudatuste arutamine/hääletamine
 5. 2017.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava
 6. 2017.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine
 7. Eesti Sõudeliidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
2017 Liidupäeva protokoll

Materjalid:
1) 2016 majandusaasta aruanne (sh tegevusaruanne)
2016 tulude-kulude tabel: lühike, pikk
2) Põhikirja muudatuste ettepanek, seletus
3) 2017 eelarve kava: lühike, pikk

Taustainfo:
Eesti U19+U23 MVst osavõtt 2005-2016, sooline koosseis,
Eesti U19 MVst osavõtt 2005-2016 klubide lõikes: tulpdiagramm, joondiagramm
2017 riikliku noortespordi toetuse jagamine

kuni 2016