Liidupäev

Liidupäev (MTÜ seaduse mõistes Üldkoosolek) on Sõudeliidu kõrgeim organ.
Liidupäevade vahelisel ajal juhib Liidu tegevust Juhatus.

2024 Liidupäev

Toimumise aeg:   11. juunil 2024, kell 16:00
Toimumise koht:  Hotell Mercure Tallinn, Lennujaama tee 2, 10111 Tallinn

Päevakord:

 1. 2023.a tegevusaruanne
 2. Revidendi kokkuvõte
 3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2024.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

Dokumendid:

 2023.a majandusaasta aruanne
 2023 eelarve täitmine
 Revidendi kokkuvõte
 2024 eelarve prognoos
2024 Liidupäeva protokoll

Taustainfo:
 Taustainfo

2023 Liidupäev

Toimumise aeg:   01. juunil 2023, kell 17:00
Toimumise koht:  Hotell Mercure Tallinn, Lennujaama tee 2, 10111 Tallinn

Päevakord:

 1. 2022.a tegevusaruanne
 2. Revidendi kokkuvõte
 3. 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2023.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

Dokumendid:

 2022.a majandusaasta aruanne
 2022 eelarve täitmine
 Revidendi kokkuvõte
 2023 eelarve prognoos
2023-Liidupäev-Protokoll+Lisad

Taustainfo:
 Taustainfo

2022 Liidupäev

Toimumise aeg:   21. juunil 2022, kell 17:00
Toimumise koht:  Tallinn, Jalgpalli tn 1, EOK koosolekuruum

Päevakord:

 1. 2021.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2022.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

Dokumendid:

 2021.a majandusaasta aruanne
2021 eelarve täitmine
Revidendi kokkuvõte
2022 eelarve prognoos
2022 Liidupäeva protokoll

Taustainfo:
Taustainfo

2021 Liidupäev 2

Toimumise aeg:   22.detsember 2021 kell 14:00
Toimumise koht: Tallinn, Jalgpalli tn 1, EOK koosolekute ruum

Päevakord:

 1. Juhatuse (sh presidendi) valimine
 2. Revisjonikomisjoni valimine

Dokumendid:
2021 Liidupäeva protokoll nr.2

2021 Liidupäev 1

2020 Liidupäev

Toimumise aeg: 27. augustil 2020
Toimumise koht: Tallinn, Pärnu mnt 102c/Jalgpalli tn 1, VII korrus, EOK koosoleku ruum

Päevakord:
1. 2019.a tegevusaruanne
2. Revisjonikomisjoni ettekanne
3. 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2020.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

2020 Liidupäeva protokoll
Lisa 1: Kvoorumi leht
Lisa 2: Revidendi kokkuvõte
Lisa 3: 2019.a majandusaasta aruanne
Lisa 4: 2020 eelarve kava

Taustainfo:
2020 riikliku noortespordi toetuse jagamine
 2004-2019 – U19+U23 MV osavõtustatistika, tulpdiagramm
 2004-2019 – U19+U23 MV osavõtustatistika, joondiagramm
 2004-2019 – U19+U23 MV osavõtustatistika, tabel
 2004-2019 – U19+U23 MV sooline koosseis 
 2000-2019 – U19+U23 medalistatistika

 2004-2019 – U19 MV osavõtt, tulpdiagramm
 2004-2019 – U19 MV osavõtt, joondiagramm

U19 ja U23 EMde ja MMde osavõtutastistika 1993-2019

 Tähestikuline
 Klubide alusel
 Aasta alusel
 Kohtade alusel

2019 Liidupäev 2

Lp Eesti Sõudeliidu liige                                                                                 

KUTSE

Kooskõlas Eesti Sõudeliidu põhikirja p.6.5ga kuulutab Sõudeliidu juhatus välja Liidupäeva.
Alus: Pärnu Sõudeklubi ja Tallinna Sõudeklubi avaldus 14.oktoobrist 2019.

Toimumise aeg: 14. detsember 2019, kell 10:15
Toimumise koht: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Kuninga 29 Pärnu.

Päevakord:
1. Põhikirja muudatused
2. Juhatuse liikme valimine.

Põhikirja uue redaktsiooni ettepanek muudatustega.

-Põhikirja muudatused on redaktsioonilist laadi, viimaks Põhikiri vastavusse seadusega
– olulisim muudatus p.6.13 – põhikirjas peab olema sätestatud juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär, Sõudeliidu põhikirjas oli seni “juhatusse kuulub vähemalt 5 (viis) liiget”.

2019 Liidupäev

Toimumise aeg: kolmapäeval 26. juunil 2019, kell 17:00
Toimumise koht: Tallinnas, Lennujaama tee 2, Hotell Ülemiste konverentsiruumis.

Päevakord:

 1. 2018.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2018.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2019.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

2019 Liidupäeva protokoll

Materjalid:
2018 majandusaasta aruanne
 Revisjonikomisjoni aruanne
 2018 tulude-kulude tabel: lühikepikk
 2019 eelarve kava: lühikepikk
 2018 põhivahendid ja amortisatsioon

Taustainfo:
2019 riikliku noortespordi toetuse jagamine
 2004-2018 – U19+U23 sooline koosseis
 2004-2018 – U19+U23 klubid, tulpdiagramm
 2004-2018 – U19+U23 klubid, joondiagramm
 2004-2018 – U19, klubid, tulpdiagramm
 2004-2018 – U19, klubid, joondiagramm
 2008-2018 – U19+U23 medalid, tabel
 2000-2018 – U19+U23 medalid, joondiagramm

 

2018 Liidupäev

Toimumise aeg: neljapäev 05. juuli 2018, kell 17:00
Toimumise koht: Tallinn, Pärnu mnt 102c, EOK koosolekute ruum.

Päevakord:

 1. 2017.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. 2017.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava

2018 Liidupäeva protokoll

Materjalid:
2017 majandusaasta aruanne
 2017 tulude-kulude tabel: lühikepikk
 2018 eelarve kava: lühikepikk
2018 riikliku noortespordi toetuse jagamine

Taustainfo, noortesport (U19 + U23):
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: sooline koosseis,
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: tulpdiagramm
 Eesti U19+U23 MV-st osavõtt 2004-2017: joondiagramm, 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, tabel 
 Eesti U19+U23 MV: Medalipunktid 2000-2017, joondiagramm
 Eesti U19+U23 MV: Medalid, 2008-2017, tabel

2017 Liidupäev

Toimumise aeg: 08. juuni 2017, kell 17:00
Toimumise koht: Tallinn, Pärnu mnt 102c, EOK koosolekute ruum.

Päevakord:

 1. 2016.a tegevusaruanne
 2. Revisjonikomisjoni ettekanne
 3. 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Sõudeliidu põhikirja muudatuste arutamine/hääletamine
 5. 2017.a tegevuse põhisuunad ja eelarve kava
 6. 2017.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine
 7. Eesti Sõudeliidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
2017 Liidupäeva protokoll

Materjalid:
1) 2016 majandusaasta aruanne (sh tegevusaruanne)
2016 tulude-kulude tabel: lühike, pikk
2) Põhikirja muudatuste ettepanek, seletus
3) 2017 eelarve kava: lühike, pikk

Taustainfo:
Eesti U19+U23 MVst osavõtt 2005-2016, sooline koosseis,
Eesti U19 MVst osavõtt 2005-2016 klubide lõikes: tulpdiagramm, joondiagramm
2017 riikliku noortespordi toetuse jagamine

kuni 2016