2014 Riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   17. märts 2014, 04:51

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2014. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud eraldiste antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri 03.02.2014. a käskkirja nr 51.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 06/03/2014 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 8/2115-13
4) Sõudeliidu 07/01/2014 juhatuse koosoleku otsus (Loe dokumendi täisteksti SIIT)

Eeltoodust lähtudes on Sõudeliidu juhatus otsustanud, et riigi poolt eraldatud noortespordi toetus summas 51 406€ jaotatakse järgmisel põhimõttel:

20% riigilt saadud summast ehk 10 281€ jääb alaliidule noortekoondise kulude katmiseks ja 80% summast, ehk 41 125€ jaotatakse klubide vahel järgmiselt:
2014 Noorteraha koond

Robert Väli

Eesti Sõudeliit
Peasekretär