2023. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   17. veebr. 2023, 11:03

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra.

Riikliku noortespordi toetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2023. aasta riigieelarve seadus.
2) Kultuuriministri määrus 21.12.2012 nr 12
3) EOK ja Sõudeliidu vahel 27.01.2023 sõlmitud spordiala noortespordi toetuse leping 4-5/2023/67.
4) Sõudeliidu juhatuse otsus 2023-01, 14.02.2023

Eeltoodud aktide alusel eraldatakse Sõudeliidule riikliku noortespordi toetust summas 35 720€. Tulenevalt seadusest on alaliit kohustatud vähemalt 75% toetussummast jagama noortespordiga tegelevate klubide vahel ja 25% on õigus jätta alaliidu käsutusse koondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Sõudeliidu juhatuse otsustega on läbi aegade vastav proportsioon olnud 80:20.

Seega 2023. aasta toetusest 80% ehk 28 576€ jaotatakse klubide vahel ning 20% ehk 7 144€ jääb alaliidu käsutusse.

Toetus kantakse klubidele üle 17.02.2023

Dokumendi täisteksti on leitav SIIT